De HEER van de hemelse machten heeft bij Zichzelf gezworen:

Ik bedek dat land met vijanden, als sprinkhanen zo talrijk, ze heffen strijdkreten tegen je aan.’ 

Hij die de aarde heeft gemaakt met Zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met Zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met Zijn inzicht – als Hij Zijn stem verheft, ruist water uit de hemel neer. Wolken wekt Hij aan de einder, bliksems smeedt Hij, de regen valt, Hij laat de wind los uit Zijn schatkamers. Het menselijk verstand staat daarbij stil. De goudsmid schaamt zich voor zijn beelden. Zijn gietsels zijn niets, ze ademen niet,  lege, bespottelijke maaksels zijn het. Wanneer er met ze wordt afgerekend, blijft er niets van over. Hoe anders is de God van Jakob, Hij die alles vorm gegeven heeft en aan wie het volk van Israël behoort. Zijn naam is HEER van de hemelse machten. 

‘Medië, je bent Mijn strijdhamer, Mijn wapen in de strijd. Met jou verbrijzel Ik volken, vernietig Ik koninkrijken. Met jou verbrijzel Ik paarden en ruiters, vernietig Ik wagens en menners. Met jou verbrijzel Ik mannen en vrouwen, vernietig Ik jong en oud. Met jou verbrijzel Ik jongens en meisjes, vernietig Ik herders en kudden. Met jou verbrijzel Ik boeren en ploegossen, vernietig Ik bestuurders en bevelhebbers. Israël, Ik zal ze laten boeten, de inwoners van Babel en Chaldea, voor alles wat ze voor jouw ogen in Sion hebben aangericht – spreekt de HEER. Babel, berg die alles vernietigt, die heel de aarde verwoest, Ik grijp je vast en gooi je in de diepte – spreekt de HEER -, Ik maak van jou een berg van as. Niemand zal nog een hoeksteen uit je kappen, of stenen voor een fundament. Je wordt voor altijd een verlaten oord – spreekt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
0Shares