De HEER richtte zich tot Jeremia:

‘Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap:

Luister naar de woorden van de HEER, Judeeërs; luister, jullie die door deze poorten naar binnen gaan om de HEER te vereren. Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. Vertrouw niet op die bedrieglijke leus:

“Dit is de tempel van de HEER! De tempel van de HEER! De tempel van de HEER!” Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aanlopen, jullie onheil tegemoet, dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat Ik jullie voorouders gegeven heb. Zo is het altijd geweest, zo zal het dan altijd zijn. Maar jullie vertrouwen op die bedrieglijke leus, en dat zal je niet baten. Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed, branden wierook voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die jullie eerst niet kenden. En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor Mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan Mijn naam verbonden is, met de gedachte:

Ons kan niets gebeuren! Denken jullie soms dat het huis dat Mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen – spreekt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 17:1-14 1
0Shares