De HEER richtte de volgende woorden tot de profeet Jeremia over de omringende volken.

Over Egypte, over het leger van farao Necho, de koning van Egypte, dat zich bij de Eufraat, in Karkemis, bevond. In het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia, werd het verslagen door koning Nebukadnessar van Babylonië.

‘“Grijp de schilden, mannen van Egypte, maak je klaar voor de strijd! Span de paarden in, spring op de wagens! Helm op, de speren gescherpt, het harnas omgord! Vooruit, in het gelid!” Waarom staan ze verlamd van angst, waarom deinzen ze terug? Hun keurtroepen worden verpletterd, ze vluchten zonder om te kijken, overal paniek – spreekt de HEER. De snelste krijgsheld kan niet vluchten, de dapperste niet meer ontkomen. In het noorden, bij de Eufraat, komen ze ten val.

Wie zwelt als de Nijl, wie bruist als die onstuimige rivier? Het is Egypte dat zwelt als de Nijl, onstuimig als die bruisende rivier. “Ik zal oprijzen,” roept het, “en de aarde overstromen, steden en inwoners vernietigen. Bestijg de paarden! Jaag de wagens voort! Helden, werp je in de strijd! Nubiërs, Libiërs, hef de schilden! Span de bogen, Lydiërs!”

Het is een dag van wraak voor de HEER, de God van de hemelse machten. Hij wreekt zich op Zijn vijanden. Zijn zwaard doet zich te goed, het drinkt en raakt verzadigd van hun bloed. De HEER, de God van de hemelse machten, richt een slachting aan, in het noorden, bij de Eufraat. Vrouwe Egypte, haast je maar naar Gilead en haal daar balsem. Geen middel baat je nog, je wonden groeien toch niet dicht. De volken horen hoe je wordt vernederd, je jammerklachten klinken over heel de aarde. Je helden tuimelen over elkaar, ze storten allen neer.’

De HEER richtte de volgende woorden tot de profeet Jeremia over de invasie van koning Nebukadnessar in Egypte:

‘Geef orders in Egypte, officieren, geef bevel in Migdol, beveel in Memfis en Dafne:

“Op je post, maak je gereed, alle volken om ons heen zijn door het zwaard verslonden.” Waarom zijn je machtige soldaten teruggedreven, waarom hielden ze geen stand? De HEER sloeg hen uiteen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
0Shares