Chananja nam toen het juk van Jeremia’s nek, brak het in stukken en zei ten overstaan van allen die daar waren:

‘Dit zegt de HEER:

Zo zal Ik binnen twee jaar het juk van koning Nebukadnessar van Babylonië van alle volken afnemen en in stukken breken.’ Hierop verliet Jeremia de tempel.

Enige tijd later richtte de HEER zich tot Jeremia:

‘Ga naar Chananja en zeg hem:

Dit zegt de HEER:

Je hebt een houten juk in stukken gebroken en het door een ijzeren juk vervangen. Want dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Ik leg alle volken een ijzeren juk op, waarmee ze koning Nebukadnessar van Babylonië moeten dienen. Zelfs de wilde dieren onderwerp Ik aan hem.’ De profeet Jeremia zei toen tegen de profeet Chananja:

‘Luister goed, Chananja! Jij bent niet door de HEER gezonden. Je hebt bij het volk valse hoop gewekt. Daarom – dit zegt de HEER:

Ik zal je alsnog zenden, Ik zend je weg van de aarde. Je zult nog dit jaar sterven, want met je profetieën heb je het volk opgezet tegen de HEER.’ En de profeet Chananja stierf nog datzelfde jaar, in de zevende maand.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 43:1-13
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
0Shares