De HEER richtte zich tot mij: 

‘Je mag in dit land niet trouwen en geen kinderen krijgen,  want dit zegt de HEER over de kinderen die hier geboren zullen worden, over de moeders die hen zullen baren en de vaders die hen zullen verwekken: 

Ze zullen aan dodelijke ziekten sterven. Niemand zal om hen rouwen en niemand zal hen begraven; ze zullen als mest op de akkers blijven liggen. Anderen zullen sterven door het zwaard en de honger. Hun lijken vallen ten prooi aan roofvogels en wilde dieren. 

Dit zegt de HEER:

Ga niet naar een huis waar een rouwmaaltijd gehouden wordt; rouw niet mee en toon geen medeleven, want Ik ontneem dit volk Mijn vriendschap, liefde en erbarmen – spreekt de HEER -,  zodat groot en klein in dit land zullen sterven. Ze zullen niet worden begraven en niemand zal om hen rouwen, niemand zal zijn lichaam kerven of zich kaalscheren van verdriet.  Niemand zal voor hen die rouwen brood breken om hen te troosten, niemand zal hun als troost een beker aanreiken, zelfs al rouwen ze om hun vader of moeder.  Ga ook niet naar een huis waar feest wordt gevierd om daar te eten en te drinken. Want dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Jullie zullen nog meemaken dat Ik in dit land de vreugdezangen laat verstommen en bruid en bruidegom hun lied ontneem. 

Als je dit alles tegen het volk zegt en ze je vragen:

“Waarom dreigt de HEER ons met dit onheil, wat hebben wij misdaan, welke zonde hebben wij tegen de HEER, onze God, begaan?”

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
0Shares