De HEER richtte zich tot mij: 

‘Je mag in dit land niet trouwen en geen kinderen krijgen,  want dit zegt de HEER over de kinderen die hier geboren zullen worden, over de moeders die hen zullen baren en de vaders die hen zullen verwekken: 

Ze zullen aan dodelijke ziekten sterven. Niemand zal om hen rouwen en niemand zal hen begraven; ze zullen als mest op de akkers blijven liggen. Anderen zullen sterven door het zwaard en de honger. Hun lijken vallen ten prooi aan roofvogels en wilde dieren. 

Dit zegt de HEER:

Ga niet naar een huis waar een rouwmaaltijd gehouden wordt; rouw niet mee en toon geen medeleven, want Ik ontneem dit volk Mijn vriendschap, liefde en erbarmen – spreekt de HEER -,  zodat groot en klein in dit land zullen sterven. Ze zullen niet worden begraven en niemand zal om hen rouwen, niemand zal zijn lichaam kerven of zich kaalscheren van verdriet.  Niemand zal voor hen die rouwen brood breken om hen te troosten, niemand zal hun als troost een beker aanreiken, zelfs al rouwen ze om hun vader of moeder.  Ga ook niet naar een huis waar feest wordt gevierd om daar te eten en te drinken. Want dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Jullie zullen nog meemaken dat Ik in dit land de vreugdezangen laat verstommen en bruid en bruidegom hun lied ontneem. 

Als je dit alles tegen het volk zegt en ze je vragen:

“Waarom dreigt de HEER ons met dit onheil, wat hebben wij misdaan, welke zonde hebben wij tegen de HEER, onze God, begaan?”

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 43:1-13
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
0Shares