In die tijd – spreekt de HEER – zal men de beenderen van de koningen van Juda, van de raadsheren, de priesters, de profeten en de inwoners van Jeruzalem uit hun graven halen en ze uitspreiden voor de Zon, de Maan en het sterrenleger aan de hemel. Die vereerden ze met zoveel overgave en die volgden ze, die vroegen ze om raad en daarvoor knielden ze. De beenderen zullen niet worden verzameld en begraven, maar als mest op de akkers blijven liggen. En wat er overblijft van dit verdorven volk zal de dood verkiezen boven het leven, op elke plaats waarheen Ik hen verdreven heb – spreekt de HEER van de hemelse machten.

Het volk weigert naar de HEER terug te keren.

Zeg tegen hen:

Dit zegt de HEER:

Als iemand valt, staat hij toch op? Als iemand afdwaalt, keert hij toch terug? Waarom blijft dit volk dan dwalen, waarom blijft Jeruzalem ontrouw, houdt het vast aan bedrog, weigert het terug te keren? Ik heb goed naar hen geluisterd – wat ze zeggen is gelogen. Niemand heeft berouw over het kwaad, niemand zegt:

“Hoe kon ik dit ooit doen?” Ze hollen steeds maar door als een paard dat zich in de strijd stort. De ooievaar aan de hemel, de tortelduif en de gierzwaluw kennen de tijd van hun trek, maar Mijn volk kent niet de orde van de HEER. Hoe durven jullie te zeggen:

“Wij zijn wijzen, wij hebben de wet van de HEER”? De pen van de schrijvers heeft hem vervalst. De wijzen zullen te schande staan, ten einde raad, ze lopen in een val. Ze hebben de woorden van de HEER verworpen, wat voor wijsheid rest hun nog? Daarom geef Ik hun vrouwen weg, hun akkers geef Ik aan veroveraars. Want iedereen, van groot tot klein, is op eigen voordeel uit, van profeet tot priester, ieder pleegt bedrog. Ze verklaren de wond van Mijn volk lichtvaardig voor genezen, ze zeggen:

“Alles gaat naar wens.” Nee, niets gaat naar wens! Schamen zij zich voor hun wandaden? Integendeel, ze weten niet wat schaamte is. Daarom komen ze ten val, de een na de ander, op het moment dat Ik ze straf komen ze ten val – zegt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
0Shares