In het begin van de regering van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia, richtte de HEER de volgende woorden tot Jeremia:

‘Dit zegt de HEER:

Ga in de voorhof van Mijn tempel staan en spreek tot allen die uit de steden van Juda zijn gekomen om Mij in de tempel te vereren. Zeg hun alles wat Ik je opdraag en laat niets achterwege. Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken. Dan zal Ik afzien van het onheil waarmee Ik hen wil treffen vanwege hun kwalijke praktijken. Zeg tegen hen:

Dit zegt de HEER:

Als jullie niet naar Mij luisteren, als jullie de wet niet naleven die Ik je gegeven heb en niet luisteren naar Mijn dienaren, de profeten, die Ik telkens weer naar jullie zend, maar voor wie jullie tot nu toe doof waren, dan zal Ik met deze tempel hetzelfde doen als met Silo, zodat alle volken op aarde de naam van deze stad als een vloek zullen gebruiken.’

De priesters, de profeten en alle andere aanwezigen in de tempel hoorden Jeremia deze woorden spreken. Nadat hij tegen hen gezegd had wat de HEER hem had opgedragen, grepen ze hem vast. ‘Sterven moet jij!’ riepen ze. ‘Hoe durf je in de naam van de HEER te profeteren dat het deze tempel zal vergaan als Silo en dat deze stad een ruïne wordt waar niemand nog zal wonen?’ Al het volk in de tempel liep tegen Jeremia te hoop. Toen de leiders van Juda hoorden wat er gebeurde, kwamen ze van het koninklijk paleis naar de tempel en namen ze plaats in het nieuwe poortgebouw. De priesters en de profeten namen het woord. Ze zeiden tegen de leiders en alle andere aanwezigen:

‘Deze man verdient de dood. U hebt zelf kunnen horen wat hij over deze stad heeft geprofeteerd.’ Jeremia antwoordde:

‘Het is de HEER die mij gezonden heeft om te profeteren wat u over deze tempel en deze stad hebt gehoord.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
0Shares