HEER, ik heb voor hen toch tot U gebeden, voor hen gepleit in tijden van rampspoed en nood? Maar het ijzer en het brons uit het noorden doen hun vernietigend werk.’ ‘Jullie rijkdommen en schatten laat Ik plunderen, dat is de prijs voor de zonden die je overal beging. Ik maak jullie tot slaaf van je vijanden in een onbekend land. Want het vuur van Mijn toorn slaat uit, de vlammen zullen jullie verzengen.’

‘O HEER, U kent mij. Denk aan mij, bekommer U om mij, wreek mij op mijn achtervolgers. Heb met hen niet zo veel geduld dat het mij het leven kost. Weet dat ik omwille van U belasterd word. Telkens als ik Uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor U toe, o HEER, God van de hemelse machten. Nooit was ik in vrolijk gezelschap, nooit heb ik plezier gemaakt. Eenzaam was ik, door Uw toedoen, U had mij immers volgegoten met Uw woede. Waarom blijft mijn lijden duren, is mijn wond niet te genezen, waarom wil hij maar niet helen? U hebt mij teleurgesteld, als een beek die drooggevallen is.’ ‘Dit zegt de HEER:

Als je bij Mij terugkeert en Ik je aanneem, zul je Mij weer dienen. Als je waardige woorden spreekt, niets onwaardigs, zul je weer Mijn zegsman zijn. Laat dit volk zich naar jou richten, jij mag je niet richten naar hen. Ik maak jou voor dit volk tot een bronzen vestingmuur. Ze zullen je bestrijden, maar je niet overwinnen, want Ik zal je ter zijde staan om je te beschermen en te redden – spreekt de HEER. Ik zal je redden uit de handen van boosdoeners, Ik bevrijd je uit de greep van geweldenaars.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 43:1-13
0Shares