Hierop richtte de HEER zich tot Jeremia:

‘Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor Mij onmogelijk is? Dit zegt de HEER:

Ik geef deze stad in handen van de Chaldeeën, koning Nebukadnessar van Babylonië zal haar innemen. De Chaldeeën, die de stad bestormen, zullen haar binnendringen en haar platbranden:

alle huizen waar de Israëlieten op de daken voor Baäl wierook hebben gebrand en aan andere goden wijnoffers hebben gebracht. Ze hebben me daarmee gekrenkt. Israël en Juda hebben van meet af aan gedaan wat slecht is in Mijn ogen. Israël heeft Mij voortdurend gekrenkt met wat het zelf gemaakt heeft – spreekt de HEER. Jeruzalem heeft, vanaf de dag dat het werd gebouwd tot op de dag van vandaag, voortdurend Mijn toorn gewekt. Daarom vaag Ik het weg. Israël en Juda, de koningen, leiders, priesters en profeten, alle inwoners van Juda en Jeruzalem, hebben al het mogelijke kwaad gedaan en Mij daarmee gekrenkt. Ze hebben Mij niet gehoorzaamd, maar Mij de rug toegekeerd. Hoewel Ik hen telkens weer onderwees, luisterden ze niet naar Mijn terechtwijzingen. Ze hebben de tempel waaraan Mijn naam verbonden is met gruwelijke afgodsbeelden ontwijd, en in het Hinnomdal offerhoogten voor Baäl gebouwd om er hun zonen en dochters aan Moloch aan te bieden. Ze hebben Juda met die gruweldaad tot zonde aangezet. Ik heb dat nooit geboden, Ik heb dat nooit gewild.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
0Shares