In het tiende regeringsjaar van koning Sedekia van Juda (het achttiende regeringsjaar van Nebukadnessar, de koning van Babylonië) richtte de HEER zich tot Jeremia. De troepen van Nebukadnessar belegerden Jeruzalem en de profeet Jeremia zat gevangen in het kwartier van de wacht, dat tot het paleis van de koning van Juda behoorde. Koning Sedekia had hem daar gevangengezet omdat hij had geprofeteerd:

‘Dit zegt de HEER:

Ik geef deze stad in handen van de koning van Babylonië; hij zal haar innemen. Koning Sedekia van Juda zal niet aan de Chaldeeën ontsnappen, maar aan de koning van Babylonië worden uitgeleverd. Hij komt oog in oog met hem te staan en zal persoonlijk met hem spreken. Daarna wordt hij naar Babel gevoerd, waar hij zal blijven totdat Ik naar hem omzie – spreekt de HEER. Alle verzet tegen de Chaldeeën zal nutteloos zijn.’

Jeremia zei:

‘De HEER richtte zich tot mij met de woorden:

“Chanamel, de zoon van je oom Sallum, is naar je onderweg om je te vragen zijn akker in Anatot van hem te kopen, omdat jij als losser de plicht hebt die in de familie te houden.” Het gebeurde zoals de HEER had gezegd. Mijn neef Chanamel kwam naar het kwartier van de paleiswacht en vroeg mij:

“Koop alsjeblieft mijn akker in Anatot, in het gebied van Benjamin. Jij hebt als losser het recht van eerste koop, jij kunt hem in de familie houden.” Ik begreep dat dit een opdracht van de HEER was en kocht de akker van mijn neef Chanamel uit Anatot. Ik stelde een koopcontract op, verzegelde dat in aanwezigheid van getuigen en betaalde Chanamel zeventien sjekel zilver, die ik afwoog in een weegschaal. Ik gaf zowel het verzegelde contract, waarin de bepalingen en voorwaarden waren vastgelegd, als het open contract aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Machseja. Dat deed ik ten overstaan van mijn neef Chanamel en de getuigen,  die het contract mede hadden ondertekend, en in aanwezigheid van alle Judeeërs die zich in het kwartier van de paleiswacht bevonden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
0Shares