Dit zegt de HEER over koning Sallum van Juda, die zijn vader Josia is opgevolgd:

Hij heeft deze stad verlaten en zal niet meer terugkeren. Sallum zal sterven in het land waarheen hij verbannen werd; dit land zal hij niet terugzien.

Wee hem die zijn huis op onrechtvaardigheid bouwt, die de bovenvertrekken met onrecht schraagt, die anderen voor zich laat werken maar hun geen loon betaalt, die zegt:

“Ik bouw voor mezelf een indrukwekkend paleis, met ruime bovenvertrekken, vol vensters, bekleed met cederhout, prachtig rood geverfd.” Ben je koning door de pracht van je cederhout? Je vader had aan niets gebrek. Recht en gerechtigheid handhaafde hij – en hij leefde in voorspoed. Hij beschermde het recht van armen en behoeftigen – en hij leefde in voorspoed. Is dat niet:

Mij kennen? – spreekt de HEER. Maar jouw ogen en jouw hart zijn slechts op eigen voordeel gericht, op onschuldig bloed vergieten, op afpersen en uitbuiten. Daarom – dit zegt de HEER over koning Jojakim van Juda, zoon van Josia:

Niemand zal een klaaglied zingen:

“Ach mijn broer, ach mijn zuster.” Niemand klaagt:

“Ach heer, ach majesteit.” Als een ezel wordt hij uitgedragen, weggesleept en weggegooid, ver buiten de poorten van Jeruzalem.

Beklim de Libanon en schreeuw het uit, verhef je stem in Basan, schreeuw het uit vanaf de Abarim, want al je minnaars zijn verslagen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
0Shares