Dit zegt de HEER:

Ik ontketen een vernietigende storm over Babel, over de bevolking van Leb-Kamai. Ik stuur vreemde volken op hen af. Die zullen hen uiteenslaan, ze plunderen het hele land. Op die onheilsdag komen ze van alle kanten op hen af. Laat de boogschutters hun pijlen richten op ieder die de boog spant tegen hen, ieder die het harnas aangordt. Spaar zelfs de jongste strijders niet, vernietig heel het leger. In Chaldea zullen velen sneuvelen, ze liggen doorstoken in de straten, want het land boet voor zijn schuld tegen de Heilige van Israël. God laat Israël niet als weduwe achter, de HEER van de hemelse machten laat Juda niet in de steek.

Vlucht uit Babel, red het vege lijf, ontloop de straf voor Babels schuld. Dit is het tijdstip dat de HEER zich wreekt, de stad krijgt haar verdiende loon. Babel was een gouden beker in de hand van de HEER, een beker die de hele wereld dronken voerde. Alle volken dronken van de wijn, daardoor zijn ze zo waanzinnig. Plotseling valt Babel, hef een klaaglied aan! Haal balsem die haar pijn verlicht, misschien geneest ze nog. Maar de artsen zeggen:

“We hebben geprobeerd haar te genezen, ze was niet te redden. Laat haar achter, wij gaan terug naar ons eigen land. Deze straf gaat elke aardse maat te boven, dit vonnis reikt tot aan de wolken.” Israël zal zeggen:

“De HEER heeft onze rechten hersteld. Kom, laten we in Sion vertellen wat de HEER, onze God, heeft gedaan.”

De HEER heeft de koning van Medië aangevuurd, zijn doel is de vernietiging van Babel. Dit is de wraak van de HEER, Hij wreekt Zijn tempel. Mannen, scherp de pijlen, vul de kokers. Steek tegen Babels muren de strijdvaan op. Versterk het beleg, zet wachtposten uit. Laat stoottroepen hun stellingen betrekken. De HEER doet wat Hij aangekondigd heeft, Hij doet met Babel wat Hij heeft besloten. Volk van Babel, je woont tussen grote rivieren, te midden van grote rijkdommen, maar je einde is gekomen, je levensdraad wordt doorgesneden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
0Shares