Jismaël voerde de rest van de bevolking als gevangenen weg uit Mispa:

de koningsdochters en de mensen die nog in Mispa overgebleven waren en over wie Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, Gedalja, de zoon van Achikam, als gouverneur had aangesteld. Hij wilde met hen de Jordaan oversteken en naar Ammon gaan.

Toen Jochanan, de zoon van Kareach, en de andere bevelhebbers van het leger hoorden welke misdaad Jismaël, de zoon van Netanja, had begaan, gingen ze hem met hun soldaten achterna. Ze haalden hem in bij het grote waterbekken van Gibeon. De mensen die door Jismaël uit Mispa als gevangenen waren meegevoerd, waren opgetogen toen ze hen zagen aankomen. Ze maakten rechtsomkeert en renden Jochanan tegemoet. Maar Jismaël wist samen met acht mannen aan Jochanan te ontkomen en vluchtte naar Ammon. Jochanan en de andere bevelhebbers namen de mensen die Jismaël na de moord op Gedalja had weggevoerd, onder hun hoede. Ze gingen met de soldaten, de andere mannen, de vrouwen, kinderen en hovelingen die ze bij Gibeon hadden bevrijd, naar Gerut-Kimham, vlak bij Betlehem. Daar bleven ze korte tijd. Het was hun bedoeling naar Egypte gaan. Ze vreesden de Chaldeeën omdat Gedalja, de zoon van Achikam, die door de koning van Babylonië als gouverneur was aangesteld, door Jismaël, de zoon van Netanja, was vermoord.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
0Shares