Jismaël voerde de rest van de bevolking als gevangenen weg uit Mispa:

de koningsdochters en de mensen die nog in Mispa overgebleven waren en over wie Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, Gedalja, de zoon van Achikam, als gouverneur had aangesteld. Hij wilde met hen de Jordaan oversteken en naar Ammon gaan.

Toen Jochanan, de zoon van Kareach, en de andere bevelhebbers van het leger hoorden welke misdaad Jismaël, de zoon van Netanja, had begaan, gingen ze hem met hun soldaten achterna. Ze haalden hem in bij het grote waterbekken van Gibeon. De mensen die door Jismaël uit Mispa als gevangenen waren meegevoerd, waren opgetogen toen ze hen zagen aankomen. Ze maakten rechtsomkeert en renden Jochanan tegemoet. Maar Jismaël wist samen met acht mannen aan Jochanan te ontkomen en vluchtte naar Ammon. Jochanan en de andere bevelhebbers namen de mensen die Jismaël na de moord op Gedalja had weggevoerd, onder hun hoede. Ze gingen met de soldaten, de andere mannen, de vrouwen, kinderen en hovelingen die ze bij Gibeon hadden bevrijd, naar Gerut-Kimham, vlak bij Betlehem. Daar bleven ze korte tijd. Het was hun bedoeling naar Egypte gaan. Ze vreesden de Chaldeeën omdat Gedalja, de zoon van Achikam, die door de koning van Babylonië als gouverneur was aangesteld, door Jismaël, de zoon van Netanja, was vermoord.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
0Shares