Hij beval Jerachmeël, een lid van de koninklijke familie, Seraja, de zoon van Azriël, en Selemja, de zoon van Abdiël, om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangen te nemen. Maar de HEER gaf hun een schuilplaats.

Nadat de koning de rol met alles wat Jeremia aan Baruch had gedicteerd, verbrand had, richtte de HEER zich tot Jeremia:

‘Neem een nieuwe rol en schrijf daarin alles wat in de eerste rol stond, die koning Jojakim van Juda heeft verbrand. Zeg tegen hem:

Dit zegt de HEER:

Je hebt de rol verbrand en Jeremia verweten daarin te hebben geschreven dat de koning van Babylonië dit land zal binnenvallen, dat hij het zal verwoesten en de mensen en dieren zal uitroeien. Daarom – dit zegt de HEER over koning Jojakim van Juda:

Er zal geen nakomeling van hem op de troon van David zitten. Zijn lijk zal naar buiten worden gegooid, en overdag zijn blootgesteld aan de hitte en ’s nachts aan de kou. Ik zal hem, zijn kinderen en zijn hovelingen voor hun wandaden laten boeten. Ik zal over hen, de bevolking van Jeruzalem en die van Juda al het onheil brengen dat Ik hun heb aangekondigd. Want ze hebben niet willen luisteren.’ Hierop nam Jeremia een nieuwe rol en gaf die aan de schrijver Baruch, de zoon van Neria. Deze schreef er alles in wat Jeremia hem dicteerde, alles uit de boekrol die koning Jojakim van Juda had verbrand. Bovendien werden er veel woorden van gelijke strekking aan toegevoegd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
0Shares