Hij beval Jerachmeël, een lid van de koninklijke familie, Seraja, de zoon van Azriël, en Selemja, de zoon van Abdiël, om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangen te nemen. Maar de HEER gaf hun een schuilplaats.

Nadat de koning de rol met alles wat Jeremia aan Baruch had gedicteerd, verbrand had, richtte de HEER zich tot Jeremia:

‘Neem een nieuwe rol en schrijf daarin alles wat in de eerste rol stond, die koning Jojakim van Juda heeft verbrand. Zeg tegen hem:

Dit zegt de HEER:

Je hebt de rol verbrand en Jeremia verweten daarin te hebben geschreven dat de koning van Babylonië dit land zal binnenvallen, dat hij het zal verwoesten en de mensen en dieren zal uitroeien. Daarom – dit zegt de HEER over koning Jojakim van Juda:

Er zal geen nakomeling van hem op de troon van David zitten. Zijn lijk zal naar buiten worden gegooid, en overdag zijn blootgesteld aan de hitte en ’s nachts aan de kou. Ik zal hem, zijn kinderen en zijn hovelingen voor hun wandaden laten boeten. Ik zal over hen, de bevolking van Jeruzalem en die van Juda al het onheil brengen dat Ik hun heb aangekondigd. Want ze hebben niet willen luisteren.’ Hierop nam Jeremia een nieuwe rol en gaf die aan de schrijver Baruch, de zoon van Neria. Deze schreef er alles in wat Jeremia hem dicteerde, alles uit de boekrol die koning Jojakim van Juda had verbrand. Bovendien werden er veel woorden van gelijke strekking aan toegevoegd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
0Shares