Sla in aanwezigheid van de mannen die je vergezellen de kruik stuk en zeg tegen hen:

Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Zo zal Ik dit volk en deze stad stukslaan. Zoals iemand een kruik aan stukken slaat, zo zal Ik Tofet treffen – onherstelbaar. Omdat er nergens anders plaats meer is, zullen ze hun doden zelfs in dit dal begraven. En met de stad en haar inwoners zal Ik hetzelfde doen – spreekt de HEER. De huizen van Jeruzalem en de paleizen van de koningen van Juda, ja alle huizen waar men op de daken wierook heeft gebrand voor het sterrenleger aan de hemel en wijnoffers heeft gebracht aan andere goden, worden zo onrein als Tofet.’

En Jeremia ging vanuit Tofet, waar de HEER hem naartoe gezonden had om te profeteren, naar de voorhof van de tempel en zei tegen de aanwezigen:

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Ik breng over deze stad en de omliggende steden al het onheil dat Ik aangekondigd heb, want de inwoners weigeren hardnekkig naar Mijn waarschuwingen te luisteren.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
0Shares