Sla in aanwezigheid van de mannen die je vergezellen de kruik stuk en zeg tegen hen:

Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Zo zal Ik dit volk en deze stad stukslaan. Zoals iemand een kruik aan stukken slaat, zo zal Ik Tofet treffen – onherstelbaar. Omdat er nergens anders plaats meer is, zullen ze hun doden zelfs in dit dal begraven. En met de stad en haar inwoners zal Ik hetzelfde doen – spreekt de HEER. De huizen van Jeruzalem en de paleizen van de koningen van Juda, ja alle huizen waar men op de daken wierook heeft gebrand voor het sterrenleger aan de hemel en wijnoffers heeft gebracht aan andere goden, worden zo onrein als Tofet.’

En Jeremia ging vanuit Tofet, waar de HEER hem naartoe gezonden had om te profeteren, naar de voorhof van de tempel en zei tegen de aanwezigen:

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Ik breng over deze stad en de omliggende steden al het onheil dat Ik aangekondigd heb, want de inwoners weigeren hardnekkig naar Mijn waarschuwingen te luisteren.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 41:10-18 2
0Shares