Kom terug, ontrouwe kinderen – spreekt de HEER -, want jullie behoren Mij toe. Ik zal één van jullie uit elke stad nemen en twee van jullie uit elke familie, en jullie naar Sion brengen.  Ik zal jullie herders naar Mijn hart geven, en die zullen jullie met wijsheid en inzicht weiden.  En als jullie in die tijd in aantal toenemen en dit land weer zullen bevolken, zal niemand meer over de ark van het verbond met de HEER spreken. Die komt in niemands gedachten op, hij wordt niet meer genoemd of gemist, en wordt niet opnieuw gemaakt.  In die tijd zal men Jeruzalem “Troon van de HEER” noemen. Alle volken zullen er samenstromen, ze zullen op de naam van de HEER afkomen en zich niet meer laten leiden door hun koppig en boosaardig hart. In die tijd zal Juda zich bij Israël voegen, en samen zullen ze uit het noorden naar dit land komen, dat Ik hun voorouders in bezit heb gegeven. 

Ik dacht:

Hoe kan Ik je een plaats tussen Mijn kinderen geven en je een begeerlijk land schenken, een sieraad voor de hele wereld? En Ik dacht:

Jullie zullen “Vader” tegen Mij zeggen, jullie keren je niet van Mij af.  Maar nee, zoals een vrouw die haar man bedriegt, zo heb jij Mij bedrogen, volk van Israël! – spreekt de HEER.  Een stem klinkt over de kale heuvels:

Israël smeekt en weent. Het is een verdorven weg gegaan, is de HEER, zijn God, vergeten.  Kom terug, afvallige kinderen, Ik zal jullie genezen van je ontrouw. Dan zullen jullie zeggen:

“Hier zijn we, wij komen bij U terug, want U bent de HEER, onze God.  Het is waar, de heuvels zijn een leugen, de bergen een holle klank. Het is alleen de HEER, onze God, die Israël de overwinning geeft. Zolang ons volk bestaat, heeft de god van de schande het bezit van onze voorouders verslonden, hun schapen, geiten en runderen, hun zonen en dochters.  Laten we ons neerwerpen in schande, laat schaamte ons bedekken. Tegen de HEER, onze God, hebben wij en onze voorouders gezondigd, vanaf onze jeugd, tot op de dag van vandaag. Wij hebben niet geluisterd naar de HEER, onze God.”

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
0Shares