Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jechonja, de koningin-moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Chilkia, de gezanten die namens koning Sedekia van Juda naar koning Nebukadnessar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud:

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die Hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren:

Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de HEER voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in Mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt de HEER.

Dit zegt de HEER:

Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal Ik naar jullie omzien. Dan zal Ik Mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:

Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 4:1-10 1
0Shares