Op de tiende dag van de vijfde maand, in het negentiende regeringsjaar van koning Nebukadnessar van Babylonië, trok diens vertegenwoordiger Nebuzaradan, de commandant van zijn lijfwacht, Jeruzalem binnen. Hij stak de tempel van de HEER in brand, en ook het koninklijk paleis en alle andere huizen van Jeruzalem; alle huizen van de welgestelden gingen in vlammen op. Het Chaldese leger, dat onder zijn bevel stond, haalde de stadsmuren van Jeruzalem neer. De mensen die nog in de stad overgebleven waren, onder wie de armen, werden door commandant Nebuzaradan als ballingen weggevoerd, evenals degenen die naar de koning van Babylonië waren overgelopen en de overgebleven handwerkslieden. Slechts de allerarmsten liet hij achter om voor de wijngaarden en akkers te zorgen.

De bronzen zuilen bij de tempel van de HEER, de verrijdbare onderstellen van de spoelbekkens en het grote bronzen bekken, de Zee, werden door de Chaldeeën uit elkaar gehaald; het brons namen ze mee naar Babel. Ook de vuurpannen, vuurscheppen, messen, offerschalen, kommen en het andere koperen tempelgerei namen ze mee. Verder nam commandant Nebuzaradan alle vergulde en verzilverde voorwerpen mee, zoals de schalen, vuurpotten, offerschalen, vuurpannen, lampenstandaards, kommen en plengschalen. De twee zuilen, de Zee, waarvan er maar één was, met de twaalf runderen van brons eronder, en de verrijdbare onderstellen die Salomo voor de tempel van de HEER had laten maken, bevatten samen een niet te wegen massa brons. De zuilen waren elk achttien el hoog en hadden een omtrek van twaalf el. Ze waren hol vanbinnen en hun wanddikte was vier vingers. Ze waren bekroond met een bronzen kapiteel van vijf el met een vlechtwerk, versierd met granaatappels. Ze waren van massief brons.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 41:10-18 2
0Shares