Op de tiende dag van de vijfde maand, in het negentiende regeringsjaar van koning Nebukadnessar van Babylonië, trok diens vertegenwoordiger Nebuzaradan, de commandant van zijn lijfwacht, Jeruzalem binnen. Hij stak de tempel van de HEER in brand, en ook het koninklijk paleis en alle andere huizen van Jeruzalem; alle huizen van de welgestelden gingen in vlammen op. Het Chaldese leger, dat onder zijn bevel stond, haalde de stadsmuren van Jeruzalem neer. De mensen die nog in de stad overgebleven waren, onder wie de armen, werden door commandant Nebuzaradan als ballingen weggevoerd, evenals degenen die naar de koning van Babylonië waren overgelopen en de overgebleven handwerkslieden. Slechts de allerarmsten liet hij achter om voor de wijngaarden en akkers te zorgen.

De bronzen zuilen bij de tempel van de HEER, de verrijdbare onderstellen van de spoelbekkens en het grote bronzen bekken, de Zee, werden door de Chaldeeën uit elkaar gehaald; het brons namen ze mee naar Babel. Ook de vuurpannen, vuurscheppen, messen, offerschalen, kommen en het andere koperen tempelgerei namen ze mee. Verder nam commandant Nebuzaradan alle vergulde en verzilverde voorwerpen mee, zoals de schalen, vuurpotten, offerschalen, vuurpannen, lampenstandaards, kommen en plengschalen. De twee zuilen, de Zee, waarvan er maar één was, met de twaalf runderen van brons eronder, en de verrijdbare onderstellen die Salomo voor de tempel van de HEER had laten maken, bevatten samen een niet te wegen massa brons. De zuilen waren elk achttien el hoog en hadden een omtrek van twaalf el. Ze waren hol vanbinnen en hun wanddikte was vier vingers. Ze waren bekroond met een bronzen kapiteel van vijf el met een vlechtwerk, versierd met granaatappels. Ze waren van massief brons.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
0Shares