Tijdens de regering van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia, richtte de HEER zich tot Jeremia:

‘Ga naar de Rechabieten en vraag hun met je mee te gaan naar een zijhal in de tempel van de HEER. Bied hun daar wijn aan.’ Ik bracht Jaäzanja, de zoon van Jeremia, de zoon van Chabassinja, met zijn broers, zijn zonen en de andere Rechabieten naar de tempel van de HEER, naar de hal van de leerlingen van de godsman Chanan, de zoon van Jigdaljahu. Die ligt naast de hal van de raadsheren en boven die van Maäseja, de zoon van Sallum, het hoofd van de tempelwacht. Ik zette de Rechabieten enkele kannen wijn voor, gaf hun bekers en nodigde hen uit om te drinken. Maar ze zeiden:

‘Wij drinken geen wijn. Onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, heeft ons dat verboden. “Jullie mogen nooit ofte nimmer wijn drinken,” heeft hij gezegd, “en jullie kinderen evenmin. Jullie mogen ook geen huizen bouwen, akkers inzaaien en wijngaarden planten of bezitten. Jullie moeten voor altijd in tenten wonen; alleen dan zullen jullie lang leven in het land waarin jullie verblijven.” Wij zijn onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, gehoorzaam geweest in alles wat hij ons geboden heeft. Wijzelf en onze vrouwen, zonen en dochters drinken nooit wijn, wij bouwen geen huizen om in te wonen, wij bezitten geen wijngaarden en geen akkers die we inzaaien. Wij hebben altijd in tenten geleefd. Zo zijn wij onze voorvader Jonadab gehoorzaam geweest in alles wat hij ons geboden heeft. Dat we nu in Jeruzalem zijn, komt doordat koning Nebukadnessar van Babylonië het land is binnengevallen. Toen besloten we uit vrees voor de legers van de Chaldeeën en de Arameeërs naar Jeruzalem te vluchten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
0Shares