De HEER zei:

‘Zeg tegen hen:

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Drink, duizel en braak; als Ik het zwaard op jullie afstuur, storten jullie neer en kunnen jullie niet meer opstaan. En als ze weigeren de beker aan te nemen, zeg dan tegen hen:

Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Drinken zul je! Ik sta op het punt de stad waaraan Mijn naam verbonden is ten onder te laten gaan. Zouden jullie dan ongestraft blijven? Nee! Ik roep het zwaard op tegen alle bewoners van de aarde – spreekt de HEER van de hemelse machten. En jij – profeteer dit alles, zeg tegen hen:

De HEER brult uit de hoge hemel, Hij gromt vanuit Zijn heilige woning, Hij buldert over Zijn kudde. Als een druiventreder schreeuwt Hij tegen de bewoners van de aarde. Tot aan de einden der aarde klinkt krijgsrumoer, want de HEER klaagt alle volken aan, Hij voert een rechtszaak tegen al wat leeft. Die boosdoeners levert Hij uit aan het zwaard – spreekt de HEER. Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Rampen treffen volk na volk, een orkaan steekt op van de uithoeken der aarde. De slachtoffers van de HEER liggen over de aarde verspreid. Ze worden niet betreurd, niet weggehaald en niet begraven, maar blijven liggen als mest op het land. Herders, jammer, schreeuw het uit! Leiders van de kudde, wentel je in het stof! Nu worden jullie geslacht, jullie vallen in stukken als een kostbare kruik, jullie worden verstrooid. De herders kunnen niet meer vluchten, de leiders kunnen niet ontkomen. Hoor! De herders schreeuwen, de leiders van de kudde jammeren, want de HEER verwoest hun weidegrond. Hun vredige weiden worden vernietigd door de grote woede van de HEER. Als een leeuw doemt Hij op uit Zijn schuilplaats, ja, hun land wordt tot een woestenij door het moordend geweld, door Zijn grote toorn.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 51:27-40 3
0Shares