De HEER zei:

‘Zeg tegen hen:

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Drink, duizel en braak; als Ik het zwaard op jullie afstuur, storten jullie neer en kunnen jullie niet meer opstaan. En als ze weigeren de beker aan te nemen, zeg dan tegen hen:

Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Drinken zul je! Ik sta op het punt de stad waaraan Mijn naam verbonden is ten onder te laten gaan. Zouden jullie dan ongestraft blijven? Nee! Ik roep het zwaard op tegen alle bewoners van de aarde – spreekt de HEER van de hemelse machten. En jij – profeteer dit alles, zeg tegen hen:

De HEER brult uit de hoge hemel, Hij gromt vanuit Zijn heilige woning, Hij buldert over Zijn kudde. Als een druiventreder schreeuwt Hij tegen de bewoners van de aarde. Tot aan de einden der aarde klinkt krijgsrumoer, want de HEER klaagt alle volken aan, Hij voert een rechtszaak tegen al wat leeft. Die boosdoeners levert Hij uit aan het zwaard – spreekt de HEER. Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Rampen treffen volk na volk, een orkaan steekt op van de uithoeken der aarde. De slachtoffers van de HEER liggen over de aarde verspreid. Ze worden niet betreurd, niet weggehaald en niet begraven, maar blijven liggen als mest op het land. Herders, jammer, schreeuw het uit! Leiders van de kudde, wentel je in het stof! Nu worden jullie geslacht, jullie vallen in stukken als een kostbare kruik, jullie worden verstrooid. De herders kunnen niet meer vluchten, de leiders kunnen niet ontkomen. Hoor! De herders schreeuwen, de leiders van de kudde jammeren, want de HEER verwoest hun weidegrond. Hun vredige weiden worden vernietigd door de grote woede van de HEER. Als een leeuw doemt Hij op uit Zijn schuilplaats, ja, hun land wordt tot een woestenij door het moordend geweld, door Zijn grote toorn.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 38:1-10 1
0Shares