Want Ik heb Mij tegen deze stad gekeerd:

Ik zal haar niet redden, maar ten onder laten gaan – spreekt de HEER. Ze zal de koning van Babylonië in handen vallen en hij zal haar in vlammen doen opgaan.’ 

Profetieën over de koningen van Juda.

Over het koningshuis van Juda.

‘Luister naar de woorden van de HEER, huis van David! Dit zegt de HEER:

Handhaaf het recht elke dag, red wie beroofd werd uit de handen van zijn onderdrukker. Anders slaat Mijn toorn uit als een vuur, een brand die niet te blussen is, vanwege jullie kwalijke praktijken. 

Jeruzalem, Ik zal je straffen – spreekt de HEER -, jij die in een vallei gelegen bent, op geëffende rotsen gebouwd. Je inwoners denken:

Wie zou ons kunnen aanvallen, wie zou onze huizen kunnen binnendringen? Ik ben het die je straffen zal, Ik geef jou je verdiende loon – spreekt de HEER. Ik steek je cederhouten zuilen in brand, heel de stad wordt door het vuur verteerd.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
0Shares