Want Ik heb Mij tegen deze stad gekeerd:

Ik zal haar niet redden, maar ten onder laten gaan – spreekt de HEER. Ze zal de koning van Babylonië in handen vallen en hij zal haar in vlammen doen opgaan.’ 

Profetieën over de koningen van Juda.

Over het koningshuis van Juda.

‘Luister naar de woorden van de HEER, huis van David! Dit zegt de HEER:

Handhaaf het recht elke dag, red wie beroofd werd uit de handen van zijn onderdrukker. Anders slaat Mijn toorn uit als een vuur, een brand die niet te blussen is, vanwege jullie kwalijke praktijken. 

Jeruzalem, Ik zal je straffen – spreekt de HEER -, jij die in een vallei gelegen bent, op geëffende rotsen gebouwd. Je inwoners denken:

Wie zou ons kunnen aanvallen, wie zou onze huizen kunnen binnendringen? Ik ben het die je straffen zal, Ik geef jou je verdiende loon – spreekt de HEER. Ik steek je cederhouten zuilen in brand, heel de stad wordt door het vuur verteerd.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
0Shares