Ach, had Ik maar een nachtverblijf in de woestijn. Ik zou Mijn volk verlaten, van hen weggaan.’ ‘Ze zijn allen even trouweloos, het is een bende bedriegers. Ze spannen hun tong als een boog, ze schieten met bedrog en onbetrouwbaarheid. Hun macht in het land neemt almaar toe, ze stapelen wandaad op wandaad en willen van Mij niets weten – spreekt de HEER. Wees allen op je hoede voor vrienden, verlaat je niet op je broers. Elke broer bedriegt als Jakob, elke vriend strooit lasterpraat rond. De een bedriegt de ander, de waarheid spreken ze niet. Hun tong is afgericht op liegen, ze kunnen niet anders meer. Onderdrukking volgt op onderdrukking, bedrog op bedrog. Ze willen van Mij niets weten – spreekt de HEER. Daarom – dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Ik ga hen smelten en zuiveren. Wat kan Ik anders doen met Mijn volk? Hun tong is een moordende pijl, hun mond spreekt bedrieglijke woorden. Ze doen allervriendelijkst tegen elkaar, maar leggen heimelijk een valstrik. Zou Ik hen hierom niet straffen? – spreekt de HEER. Zou Ik Mij niet wreken op een volk dat zoiets doet?’ ‘Ik weeklaag om de bergen, om de weidegronden hef Ik een klaaglied aan. Ze zijn verwoest, niemand trekt er nog doorheen, niemand hoort nog kudden blaten. Vogels en vee, alles is op de vlucht.’ ‘Ik maak Jeruzalem tot een ruïne, tot een oord voor jakhalzen. Ik maak Juda’s steden tot een woestenij, waar niemand meer kan wonen. Wie inzicht heeft, moet dit doorgronden, wie naar de HEER geluisterd heeft, moet het verkondigen.’


‘Waarom wordt dit land te gronde gericht, verschroeit het als een woestijn, waar niemand nog doorheen trekt?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
0Shares