Dit zegt de HEER:

Waar is de scheidingsbrief waarmee Ik jullie moeder heb weggestuurd? Of waar is de schuldeiser aan wie Ik jullie heb verkocht? Nee, vanwege jullie zonden zijn jullie verkocht, vanwege je wandaden is je moeder weggestuurd. Waarom was er niemand toen Ik kwam? Waarom antwoordde niemand toen Ik riep? Zou Mijn arm te kort zijn om te bevrijden? Ontbreekt het Mij aan kracht om te redden? Alleen al door te dreigen laat Ik de zee droogvallen en vorm Ik rivieren om tot woestijn, waarin de vis stinkt door gebrek aan water en van dorst sterft. Ik kan de hemel in duisternis hullen en hem bekleden met een rouwgewaad.

Vertrouwen op de HEER die helpt.

God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt Hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. God, de HEER, zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. Hij die mij recht verschaft is nabij. Wie durft tegen mij een geding aan te spannen? Laten we samen voor het gerecht verschijnen. Wie is mijn tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoet treden. God, de HEER, zal mij helpen – wie zal mij dan veroordelen? Mijn belagers vallen uiteen als een kledingstuk, als een gewaad dat ten prooi is aan de motten.

Wie van jullie heeft ontzag voor de HEER? Wie luistert naar de stem van Zijn dienaar? Hij die door de duisternis gaat en geen licht meer ziet, en die dan vertrouwt op de naam van de HEER en vertrouwen stelt in zijn God. Maar jullie allen ontsteken vuur en wapenen je met brandpijlen. Ga door de gloed van dat vuur, brand je aan je eigen pijlen! Ik ben het die jullie dit laat overkomen, in vreselijke pijn zul je bezwijken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 14:11-22 2
0Shares