Ik ben de HEER, jullie Heilige, de Schepper van Israël, jullie Koning. Dit zegt de HEER, die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren, die paarden en wagens liet uitrukken, een heel leger van geweldenaars – daar lagen ze, en ze stonden niet meer op, ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. De wilde dieren zullen Mij eer bewijzen, de jakhalzen en de struisvogels, omdat Ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis; het volk dat Ik heb uitgekozen, laat Ik drinken. Dit is het volk dat Ik Mij gevormd heb, het zal Mijn lof verkondigen.

Terugkeer naar God.

Maar jij hebt niet tot Mij geroepen, Jakob, jij gaf je geen moeite voor Mij, Israël. Je hebt niet aan Mij je schapen geofferd, Mij met je offers geen eer bewezen. Ik heb je niet met graanoffers belast en je niet vermoeid met de plicht om wierook voor Mij te branden. Je hebt van je zilver geen kalmoes voor Mij gekocht, Mij niet verzadigd met het vet van je offers. Nee, je hebt Mij met je zonden belast, Mij vermoeid met al je schulden. Ik, Ik ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet. Breng Mij Mijn tekortkomingen in herinnering, laten we samen tot een uitspraak komen, en voer zelf het woord om je zaak te bepleiten. Je eerste voorvader heeft al gezondigd en je woordvoerders zijn steeds tegen Mij opgestaan. Daarom heb Ik de dienaren van het heiligdom ontwijd, Jakob aan de vernietiging prijsgegeven en Israël aan spot en hoon.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 39:1-8
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 53:1-12
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 27:1-13
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 10:1-12 1
0Shares