Ik ben de HEER, jullie Heilige, de Schepper van Israël, jullie Koning. Dit zegt de HEER, die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren, die paarden en wagens liet uitrukken, een heel leger van geweldenaars – daar lagen ze, en ze stonden niet meer op, ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. De wilde dieren zullen Mij eer bewijzen, de jakhalzen en de struisvogels, omdat Ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis; het volk dat Ik heb uitgekozen, laat Ik drinken. Dit is het volk dat Ik Mij gevormd heb, het zal Mijn lof verkondigen.

Terugkeer naar God.

Maar jij hebt niet tot Mij geroepen, Jakob, jij gaf je geen moeite voor Mij, Israël. Je hebt niet aan Mij je schapen geofferd, Mij met je offers geen eer bewezen. Ik heb je niet met graanoffers belast en je niet vermoeid met de plicht om wierook voor Mij te branden. Je hebt van je zilver geen kalmoes voor Mij gekocht, Mij niet verzadigd met het vet van je offers. Nee, je hebt Mij met je zonden belast, Mij vermoeid met al je schulden. Ik, Ik ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet. Breng Mij Mijn tekortkomingen in herinnering, laten we samen tot een uitspraak komen, en voer zelf het woord om je zaak te bepleiten. Je eerste voorvader heeft al gezondigd en je woordvoerders zijn steeds tegen Mij opgestaan. Daarom heb Ik de dienaren van het heiligdom ontwijd, Jakob aan de vernietiging prijsgegeven en Israël aan spot en hoon.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
0Shares