De HEER zei tegen mij:

‘Neem een groot schrijftablet en noteer daarop in leesbaar schrift:

haastige roof, spoedige buit.’  Als betrouwbare getuigen koos ik de priester Uria en Zecharja, de zoon van Jeberechjahu.  Ik had gemeenschap met de profetes; zij werd zwanger en baarde een zoon. De HEER zei tegen mij:

‘Geef hem de naam “Haastige roof, spoedige buit”. Want nog voordat de jongen vader en moeder kan zeggen, zullen de rijkdommen van Damascus en de schatten van Samaria door de koning van Assyrië worden buitgemaakt.’ 

De HEER zei verder nog tegen mij: 

‘Omdat dit volk geen vertrouwen meer heeft in het kabbelende water van Siloach en zijn geluk zoekt bij Resin en de zoon van Remaljahu,  zal de Heer de koning van Assyrië en zijn geweldige legermacht over hen uitstorten als de grote watermassa’s van de Eufraat:

ze zullen buiten hun oevers treden en over alles heen stromen. Ze zullen Juda binnendringen en het overspoelen, zodat het water ieder tot de lippen stijgt. Ze zullen je land over de volle breedte overvleugelen, Immanuël.’ 

Roep op tot de strijd, volken, beef van angst. Luister, volken van de verste hoeken van de aarde. Gord je wapens aan en beef van angst, ja, gord je wapens aan en beef van angst. Smeed een plan – het zal verijdeld worden; sluit een verbond – het zal nergens toe leiden. Want God is met ons.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 52:1-15
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
0Shares