De HEER zei tegen mij:

‘Neem een groot schrijftablet en noteer daarop in leesbaar schrift:

haastige roof, spoedige buit.’  Als betrouwbare getuigen koos ik de priester Uria en Zecharja, de zoon van Jeberechjahu.  Ik had gemeenschap met de profetes; zij werd zwanger en baarde een zoon. De HEER zei tegen mij:

‘Geef hem de naam “Haastige roof, spoedige buit”. Want nog voordat de jongen vader en moeder kan zeggen, zullen de rijkdommen van Damascus en de schatten van Samaria door de koning van Assyrië worden buitgemaakt.’ 

De HEER zei verder nog tegen mij: 

‘Omdat dit volk geen vertrouwen meer heeft in het kabbelende water van Siloach en zijn geluk zoekt bij Resin en de zoon van Remaljahu,  zal de Heer de koning van Assyrië en zijn geweldige legermacht over hen uitstorten als de grote watermassa’s van de Eufraat:

ze zullen buiten hun oevers treden en over alles heen stromen. Ze zullen Juda binnendringen en het overspoelen, zodat het water ieder tot de lippen stijgt. Ze zullen je land over de volle breedte overvleugelen, Immanuël.’ 

Roep op tot de strijd, volken, beef van angst. Luister, volken van de verste hoeken van de aarde. Gord je wapens aan en beef van angst, ja, gord je wapens aan en beef van angst. Smeed een plan – het zal verijdeld worden; sluit een verbond – het zal nergens toe leiden. Want God is met ons.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 46:1-13
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 39:1-8
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 43:15-28 2
0Shares