Cyrus door God geroepen.

Dit zegt de HEER, je Bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd:

Ik, de HEER, ben het die alles gemaakt heeft, de enige die de hemel heeft uitgespannen, die zelf de aarde heeft uitgehamerd. Die de tekenen van orakelpriesters verstoort en waarzeggers ontmaskert, die wijzen naar de achtergrond dringt en hun kennis bespottelijk maakt, die het woord van Zijn dienaar bevestigt en vervult wat Zijn boden hebben voorzegd. Die van Jeruzalem zegt:

‘Het zal weer bewoond worden,’ en van Juda’s steden:

‘Ze zullen herbouwd worden, en wat verwoest was, laat Ik herrijzen.’ Die de diepste oceaan gebiedt:

‘Word droog! Ik zal je waterstromen droogleggen.’ Die over Cyrus zegt:

‘Dit is Mijn herder, alles wat Ik wil, brengt hij ten uitvoer:

hij geeft opdracht om Jeruzalem te herbouwen en voor de tempel de fundering te leggen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 16:1-14
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 52:1-15
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
0Shares