Cyrus door God geroepen.

Dit zegt de HEER, je Bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd:

Ik, de HEER, ben het die alles gemaakt heeft, de enige die de hemel heeft uitgespannen, die zelf de aarde heeft uitgehamerd. Die de tekenen van orakelpriesters verstoort en waarzeggers ontmaskert, die wijzen naar de achtergrond dringt en hun kennis bespottelijk maakt, die het woord van Zijn dienaar bevestigt en vervult wat Zijn boden hebben voorzegd. Die van Jeruzalem zegt:

‘Het zal weer bewoond worden,’ en van Juda’s steden:

‘Ze zullen herbouwd worden, en wat verwoest was, laat Ik herrijzen.’ Die de diepste oceaan gebiedt:

‘Word droog! Ik zal je waterstromen droogleggen.’ Die over Cyrus zegt:

‘Dit is Mijn herder, alles wat Ik wil, brengt hij ten uitvoer:

hij geeft opdracht om Jeruzalem te herbouwen en voor de tempel de fundering te leggen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 4:1-6
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
0Shares