Hier is Mijn dienaar, hem zal Ik steunen, hij is Mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, Ik heb hem met Mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen; de eilanden zien naar zijn onderricht uit.

Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar verkeren:

In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, Ik neem je in dienst voor Mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis. Ik ben de HEER, dat is Mijn naam. Ik deel Mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die Mij toekomt met een beeld. Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan, nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren.

Zing voor de HEER een nieuw lied, laat Zijn lof klinken van de einden der aarde, jullie die de zee bevaren, en alles wat leeft in zee, jullie, eilanden, en allen die daarop wonen. Laat de woestijn en zijn steden hun stem verheffen, de tentenkampen waar de stam Kedar leeft; laat de rotsbewoners uitbarsten in gejuich, luidkeels roepen vanaf de toppen van de bergen. Laten zij de HEER hulde bewijzen en Zijn lof verkondigen op de eilanden.

De HEER zal optrekken als een krijgsheld, als een aanvoerder wakkert Hij de strijdlust aan. Hij blaast alarm, Hij slaakt een strijdkreet. Heldhaftig verslaat Hij Zijn vijanden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 64:1-11
Jesaja 4:1-6
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
0Shares