Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de HEER zal op Hem rusten:

een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de HEER. Hij ademt eerbied voor de HEER; Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt Hij Zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt Hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft Hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van Zijn mond, met de adem van Zijn lippen doodt Hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om Zijn lendenen en trouw als een gordel om Zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel Mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken Hem zoeken en Zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 4:1-6
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
0Shares