Iemand velt een paar ceders, of hij kiest een pijnboom en een eik, die hij in het bos met andere bomen heeft laten opgroeien; of een laurierboom die hij heeft geplant en die groeide door de regen. Ze dienen hem tot brandhout:

hij gebruikt het om zich te warmen, of om er brood op te bakken. Of hij bewerkt het tot een god, waarvoor hij knielt; hij maakt er een godenbeeld van, waarvoor hij zich neerbuigt. Met de ene helft stookt hij een vuur, waarop hij vlees bereidt; hij roostert het vlees en doet er zich te goed aan. Hij wordt warm en zegt:

‘Ha, lekker warm! Ik zie de gloed van het vuur!’ Van de rest maakt hij een god, een godenbeeld waarvoor hij knielt en zich neerbuigt in gebed:

‘Red mij, want u bent mijn god.’

Ze begrijpen het niet, ze beseffen het niet; blijkbaar zitten hun ogen dichtgeplakt, waardoor ze niets zien en het hun aan inzicht schort. Het dringt niet tot hen door, ze missen de kennis en het inzicht om te bedenken:

Met de ene helft heb ik een vuur gestookt, op de gloeiende houtskool heb ik brood gebakken en vlees geroosterd om te eten. Van wat overbleef heb ik een gruwelijk beeld gemaakt. Ik buig me dus neer voor een blok hout. Wat zij koesteren is as! Een verwarde geest heeft hen op een dwaalspoor gebracht. Ze zijn niet meer te redden, want ze vragen zich niet af:

‘Is wat ik in mijn hand houd eigenlijk geen bedrog?’

Neem deze dingen ter harte, Jakob, neem ze ter harte, Israël, want jij bent Mijn dienaar. Ik heb je gevormd, je bent Mijn dienaar, Israël, Ik zal je niet vergeten. Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, je zonden als de ochtendnevel. Keer terug naar Mij:

Ik zal je vrijkopen. Juich, hemel, want de HEER heeft dit gedaan, jubel, diepten van de aarde, bergen, breek uit in gejuich, en ook jullie, bossen met al je bomen:

ja, de HEER koopt Jakob vrij, in Israël toont Hij Zijn luister.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 52:1-15
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 39:1-8
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 10:13-22 2
0Shares