Iemand velt een paar ceders, of hij kiest een pijnboom en een eik, die hij in het bos met andere bomen heeft laten opgroeien; of een laurierboom die hij heeft geplant en die groeide door de regen. Ze dienen hem tot brandhout:

hij gebruikt het om zich te warmen, of om er brood op te bakken. Of hij bewerkt het tot een god, waarvoor hij knielt; hij maakt er een godenbeeld van, waarvoor hij zich neerbuigt. Met de ene helft stookt hij een vuur, waarop hij vlees bereidt; hij roostert het vlees en doet er zich te goed aan. Hij wordt warm en zegt:

‘Ha, lekker warm! Ik zie de gloed van het vuur!’ Van de rest maakt hij een god, een godenbeeld waarvoor hij knielt en zich neerbuigt in gebed:

‘Red mij, want u bent mijn god.’

Ze begrijpen het niet, ze beseffen het niet; blijkbaar zitten hun ogen dichtgeplakt, waardoor ze niets zien en het hun aan inzicht schort. Het dringt niet tot hen door, ze missen de kennis en het inzicht om te bedenken:

Met de ene helft heb ik een vuur gestookt, op de gloeiende houtskool heb ik brood gebakken en vlees geroosterd om te eten. Van wat overbleef heb ik een gruwelijk beeld gemaakt. Ik buig me dus neer voor een blok hout. Wat zij koesteren is as! Een verwarde geest heeft hen op een dwaalspoor gebracht. Ze zijn niet meer te redden, want ze vragen zich niet af:

‘Is wat ik in mijn hand houd eigenlijk geen bedrog?’

Neem deze dingen ter harte, Jakob, neem ze ter harte, Israël, want jij bent Mijn dienaar. Ik heb je gevormd, je bent Mijn dienaar, Israël, Ik zal je niet vergeten. Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, je zonden als de ochtendnevel. Keer terug naar Mij:

Ik zal je vrijkopen. Juich, hemel, want de HEER heeft dit gedaan, jubel, diepten van de aarde, bergen, breek uit in gejuich, en ook jullie, bossen met al je bomen:

ja, de HEER koopt Jakob vrij, in Israël toont Hij Zijn luister.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 16:1-14
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 53:1-12
Jesaja 50:1-11
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 46:1-13
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 49:1-10 1
0Shares