Toen greep de HEER mij bij de hand en hield me voor dat ik me anders moest gedragen dan dit volk. Hij zei: 

‘Noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor.  Alleen de HEER van de hemelse machten is heilig, voor Hem zijn angst en ontzag op hun plaats.  Hij zal een heiligdom zijn, maar ook de steen waaraan men zich stoot, de rots waarover de twee koningshuizen van Israël struikelen, de valstrik en het net waarin de inwoners van Jeruzalem verstrikt raken. Velen zullen struikelen, ze komen ten val en worden vermorzeld, raken verstrikt en worden gevangen.  Bewaar mijn getuigenis zorgvuldig, verzegel dit onderricht in mijn leerlingen.’ 

Ik stel mijn vertrouwen in de HEER, hoewel Hij zich voor het volk van Jakob verborgen houdt; ik heb mijn hoop op Hem gevestigd. Ik ben, met de kinderen die de HEER mij heeft gegeven, een teken voor Israël, een zinnebeeld van de HEER van de hemelse machten, die op de Sion woont. 

Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren – elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden? -,  ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen bezwering bestand is. 

Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, nacht overal.  En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen.

Licht in de duisternis.

Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smadelijk bejegend is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het Overjordaanse en het domein van andere volken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 52:1-15
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 4:1-6
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 16:1-14
Jesaja 53:1-12
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
0Shares