Toen greep de HEER mij bij de hand en hield me voor dat ik me anders moest gedragen dan dit volk. Hij zei: 

‘Noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor.  Alleen de HEER van de hemelse machten is heilig, voor Hem zijn angst en ontzag op hun plaats.  Hij zal een heiligdom zijn, maar ook de steen waaraan men zich stoot, de rots waarover de twee koningshuizen van Israël struikelen, de valstrik en het net waarin de inwoners van Jeruzalem verstrikt raken. Velen zullen struikelen, ze komen ten val en worden vermorzeld, raken verstrikt en worden gevangen.  Bewaar mijn getuigenis zorgvuldig, verzegel dit onderricht in mijn leerlingen.’ 

Ik stel mijn vertrouwen in de HEER, hoewel Hij zich voor het volk van Jakob verborgen houdt; ik heb mijn hoop op Hem gevestigd. Ik ben, met de kinderen die de HEER mij heeft gegeven, een teken voor Israël, een zinnebeeld van de HEER van de hemelse machten, die op de Sion woont. 

Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren – elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden? -,  ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen bezwering bestand is. 

Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, nacht overal.  En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen.

Licht in de duisternis.

Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smadelijk bejegend is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het Overjordaanse en het domein van andere volken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 44:24-28 3
0Shares