De HEER van de hemelse machten houdt het recht hoog, de heilige God toont zich heilig in Zijn gerechtigheid. De schapen zullen grazen als op hun eigen grond, rondzwerven tussen de puinhopen van de rijken. Wee degenen die de straf naar zich toe halen met de touwen van onrecht, en de zonde met de dissel van een wagen; die smalen:

‘Laat de HEER opschieten en Zijn werk afmaken. Wij willen het nu wel eens zien. Laat de Heilige van Israël komen met Zijn plan en het uitvoeren, zodat we het eindelijk weten.’ Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht, die van zoet bitter maken en van bitter zoet. Wee degenen die wijs zijn in eigen ogen, die naar eigen oordeel verstandig zijn. Wee degenen die helden zijn in het drinken, die dapper zijn als er wijn wordt geschonken, die voor een geschenk de schuldige gelijk geven en de rechtvaardige beroven van zijn recht. Daarom, zoals kaf door vuur wordt verteerd en dor gras in vlammen opgaat, zo zal hun wortel verrotten en hun bloesem verwaaien. Zij verwierpen het onderricht van de HEER van de hemelse machten, en verachtten de woorden van de Heilige van Israël. Daarom ontsteekt de HEER in woede tegen Zijn volk, Hij heft Zijn hand tegen hen op en slaat hen. De bergen beginnen te beven, de lijken liggen als vuil op straat. Maar nog is Zijn woede niet bekoeld, nog is Zijn hand tegen hen opgeheven. Hij steekt de strijdvaan op voor verre volken, Hij fluit ze bijeen van de uiteinden der aarde, en daar komen ze, in allerijl. Niemand die moe is, niemand die struikelt, geen man die dommelt of slaapt. Geen gordel zakt van de heupen, niet één sandaalriem breekt. De pijlen zijn gescherpt, de bogen gespannen. De paardenhoeven vonken als vuursteen, de wagenwielen draaien als een wervelwind. Hun krijgsgeschreeuw klinkt als het gebrul van een leeuwin, ze grommen als een jonge leeuw die zijn prooi grijpt en meesleurt, en niemand die redding kan bieden. Op die dag zal men dat grommen horen, het zal klinken als een bulderende zee. Waar men ook kijkt:

vijandige duisternis, de zon is door wolken in duister gehuld.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
0Shares