En voor u, uw volk en uw koningshuis zal de HEER een tijd laten aanbreken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm zich van Juda afscheidde:

de heerschappij van Assyrië.’ Op die dag zal de HEER de vliegen van de verste waterstromen van Egypte bijeenfluiten, en uit Assyrië een zwerm bijen. Ze zullen allemaal komen en neerstrijken in steile rivierdalen en in rotsspleten, bij iedere drinkplaats en op elke doornstruik. Op die dag zal de Heer met een aan de overkant van de Eufraat gehuurd scheermes – de koning van Assyrië – alle haren van hoofd en baard en zelfs het schaamhaar afscheren. Op die dag zal men een jonge koe houden, een geit en een schaap. Door de overvloed aan melk die ze geven, heeft iedereen ruimschoots boter te eten. Boter en honing is er voor wie in het land zijn achtergebleven. Op die dag zal elk stuk grond waar duizend wijnstokken staan ter waarde van duizend zilverstukken, door dorens en distels overwoekerd worden. Alleen met pijl en boog dringt men er door; dorens en distels versperren de weg. Hellingen die met de hak zijn bewerkt, zullen onbereikbaar worden door vervaarlijke dorens en distels. Men kan er slechts de runderen heen drijven, het door de schapen laten vertrappen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 46:1-13
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 50:1-11
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 14:1-10 1
0Shares