En voor u, uw volk en uw koningshuis zal de HEER een tijd laten aanbreken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm zich van Juda afscheidde:

de heerschappij van Assyrië.’ Op die dag zal de HEER de vliegen van de verste waterstromen van Egypte bijeenfluiten, en uit Assyrië een zwerm bijen. Ze zullen allemaal komen en neerstrijken in steile rivierdalen en in rotsspleten, bij iedere drinkplaats en op elke doornstruik. Op die dag zal de Heer met een aan de overkant van de Eufraat gehuurd scheermes – de koning van Assyrië – alle haren van hoofd en baard en zelfs het schaamhaar afscheren. Op die dag zal men een jonge koe houden, een geit en een schaap. Door de overvloed aan melk die ze geven, heeft iedereen ruimschoots boter te eten. Boter en honing is er voor wie in het land zijn achtergebleven. Op die dag zal elk stuk grond waar duizend wijnstokken staan ter waarde van duizend zilverstukken, door dorens en distels overwoekerd worden. Alleen met pijl en boog dringt men er door; dorens en distels versperren de weg. Hellingen die met de hak zijn bewerkt, zullen onbereikbaar worden door vervaarlijke dorens en distels. Men kan er slechts de runderen heen drijven, het door de schapen laten vertrappen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 39:1-8
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 64:1-11
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
0Shares