Al vragen zij niet naar Mij, toch laat Ik me raadplegen, en al zoeken ze Mij niet, toch laat Ik me vinden. Al roept dit volk Mijn naam niet aan, toch antwoord Ik:

‘Hier ben Ik, hier ben Ik.’ Heel de dag sta Ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk, dat op de verkeerde weg is en zijn eigen ingevingen volgt. Een volk dat Mij openlijk tergt, telkens opnieuw:

ze ontsteken offers in tuinen en branden wierook op branders van aardewerk, ze zitten in graven en slapen op geheime plaatsen, ze eten vlees van zwijnen, hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat. Ze zeggen:

‘Blijf waar U bent, kom niet dichterbij, want wij zijn te heilig voor U.’ Ze prikkelen Mij als rook in Mijn neus, ze zijn als een vuur dat de hele dag brandt. Hier voor Mij ligt wat er geschreven staat; Ik zal niet rusten tot Ik alles heb vergolden. Ik zal jullie je wandaden terugbetalen en die van je voorouders erbij – zegt de HEER; ook zij hebben wierook gebrand op de bergen en Mij gehoond op de heuvels. Ik heb hun loon van tevoren bepaald, ze krijgen het allemaal terug.

Dit zegt de HEER:

Zolang er sap is in een druiventros, zegt men:

‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’ Voor Mijn dienaren zal Ik hetzelfde doen, Ik zal niet alles vernietigen. Uit Jakob zal Ik nageslacht doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van Mijn bergland; Mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen, Mijn dienaren zullen zich daar vestigen. De Saron zal weidegrond zijn voor schapen, het Achordal een rustplaats voor rundvee, bezit van het volk dat Mij heeft geraadpleegd.

Maar jullie die de HEER hebben verlaten en Mijn heilige berg veronachtzaamd, die voor de god van het geluk de tafel dekten en voor de god van het fortuin de kruiken vulden, jullie zal Ik voor het zwaard bestemmen, ieder van jullie zal knielen voor de slacht. Want Ik heb geroepen, maar jullie antwoordden niet, Ik heb gesproken, maar jullie luisterden niet; jullie deden wat slecht is in Mijn ogen, en jullie verkozen wat Ik niet wil.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 64:1-11
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
0Shares