HEER, U bent mijn God. Ik zal U hulde bewijzen, Uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn Uw daden, U hebt Uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd. Hun stad hebt U tot een bouwval gemaakt, hun versterkte vesting tot een ruïne; het bolwerk van barbaren is geen stad meer. Nooit zullen ze herbouwd worden. Daarom zal het gewelddadige volk U eren, de stad van wrede volken ontzag voor U tonen. U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woeden van die wrede volken is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre streek. U doet het barbaarse gejoel verstommen, U tempert de triomf van tirannen, zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan:

uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt Hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet Hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van Zijn volk neemt Hij van de aarde weg – de HEER heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen:

‘Hij is onze God! Hij was onze hoop:

Hij zou ons redden. Hij is de HEER, Hij was onze hoop. Juich en wees blij:

Hij heeft ons gered!’ De hand van de HEER rust op deze berg, maar onder Zijn voeten wordt Moab vertrapt, zoals stro in mest wordt getreden; Moab spreidt zijn armen uit als iemand die tracht te zwemmen, maar hoe hij ook met zijn armen maait, de HEER laat hem door zijn hoogmoed ten onder gaan. Hij haalt de hoge, versterkte muren omver, Hij maakt ze met de grond gelijk, niets laat Hij ervan heel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 53:1-12
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 52:1-15
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
0Shares