Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op Zijn schouders. Deze namen zal Hij dragen:

Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is Zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal Hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten. De Heer heeft Zijn woord op Israël afgestuurd, het heeft Jakobs volk getroffen. Het volk van Efraïm, de inwoners van Samaria, zij hebben het ondervonden. Hoogmoedig en verwaten zeiden ze:

‘De gemetselde muren zijn ingestort, maar wij herbouwen met gehouwen steen; de vijgenbomen zijn geveld, maar wij planten ceders in hun plaats.’ De HEER heeft Resins vijanden tegen hen opgezet, Hij heeft hun tegenstanders opgehitst:

vanuit het oosten viel Aram aan, vanuit het westen de Filistijnen, en zij verslonden Israël met huid en haar. Maar nog is Zijn woede niet bekoeld, nog is Zijn hand tegen hen opgeheven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
0Shares