In het veertiende regeringsjaar van koning Hizkia trok koning Sanherib van Assyrië op tegen de versterkte steden van Juda en nam ze in. Vanuit Lachis stuurde de koning van Assyrië een van zijn hoogwaardigheidsbekleders, de rabsake, met een geweldig leger naar koning Hizkia. Hij hield halt bij de watertoevoer naar het bovenste waterbekken, aan de straat van het bleekveld. Hofmeester Eljakim, de zoon van Chilkia, hofschrijver Sebna en kanselier Joach, de zoon van Asaf, gingen naar hem toe. De rabsake zei tegen hen:

‘Zeg tegen Hizkia:

“Dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië:

‘Waarop berust toch dat vertrouwen van u? Ik zou toch denken dat mooie beloften niet opwegen tegen strategie en militaire macht. In wie stelt u zo veel vertrouwen dat u tegen mij in opstand durft te komen? U vertrouwt op Egypte, die geknakte rietstengel die je hand doorboort wanneer je probeert erop te leunen! Want meer heeft de farao, de koning van Egypte, niet te betekenen voor degenen die hun vertrouwen in hem stellen. En u kunt mij nu wel zeggen:

“Wij stellen ons vertrouwen in de HEER, onze God,” maar was het niet juist die God wiens offerplaatsen en altaren u, Hizkia, hebt laten verwijderen? U hebt immers tegen de bevolking van Juda en Jeruzalem gezegd:

“Alleen voor dit altaar mag u neerknielen”?’ Welnu, waag uw kans met mijn heer, de koning van Assyrië. Hij zal u tweeduizend paarden geven, mits u in staat bent de ruiters ervoor te leveren. Zolang u voor strijdwagens en ruiters op Egypte vertrouwt, zult u immers nog niet de afgevaardigde van de minste dienaar van mijn heer kunnen weerstaan. U denkt toch niet dat hij zonder instemming van de HEER is opgetrokken om dit land te vernietigen? De HEER heeft hem gezegd:

‘Val dit land aan en vernietig het.’”’ Eljakim, Sebna en Joach zeiden tegen de rabsake:

‘Spreek alstublieft Aramees met ons, heer; wij verstaan dat. Spreek toch geen Judees tegen ons, het volk op de muur luistert mee.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 52:1-15
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 46:1-13
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 39:1-8
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
0Shares