In het veertiende regeringsjaar van koning Hizkia trok koning Sanherib van Assyrië op tegen de versterkte steden van Juda en nam ze in. Vanuit Lachis stuurde de koning van Assyrië een van zijn hoogwaardigheidsbekleders, de rabsake, met een geweldig leger naar koning Hizkia. Hij hield halt bij de watertoevoer naar het bovenste waterbekken, aan de straat van het bleekveld. Hofmeester Eljakim, de zoon van Chilkia, hofschrijver Sebna en kanselier Joach, de zoon van Asaf, gingen naar hem toe. De rabsake zei tegen hen:

‘Zeg tegen Hizkia:

“Dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië:

‘Waarop berust toch dat vertrouwen van u? Ik zou toch denken dat mooie beloften niet opwegen tegen strategie en militaire macht. In wie stelt u zo veel vertrouwen dat u tegen mij in opstand durft te komen? U vertrouwt op Egypte, die geknakte rietstengel die je hand doorboort wanneer je probeert erop te leunen! Want meer heeft de farao, de koning van Egypte, niet te betekenen voor degenen die hun vertrouwen in hem stellen. En u kunt mij nu wel zeggen:

“Wij stellen ons vertrouwen in de HEER, onze God,” maar was het niet juist die God wiens offerplaatsen en altaren u, Hizkia, hebt laten verwijderen? U hebt immers tegen de bevolking van Juda en Jeruzalem gezegd:

“Alleen voor dit altaar mag u neerknielen”?’ Welnu, waag uw kans met mijn heer, de koning van Assyrië. Hij zal u tweeduizend paarden geven, mits u in staat bent de ruiters ervoor te leveren. Zolang u voor strijdwagens en ruiters op Egypte vertrouwt, zult u immers nog niet de afgevaardigde van de minste dienaar van mijn heer kunnen weerstaan. U denkt toch niet dat hij zonder instemming van de HEER is opgetrokken om dit land te vernietigen? De HEER heeft hem gezegd:

‘Val dit land aan en vernietig het.’”’ Eljakim, Sebna en Joach zeiden tegen de rabsake:

‘Spreek alstublieft Aramees met ons, heer; wij verstaan dat. Spreek toch geen Judees tegen ons, het volk op de muur luistert mee.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 16:1-14
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
0Shares