De rechtvaardige gaat te gronde en niemand bekommert zich erom; ook trouwe mensen sterven, maar niemand ziet in dat de rechtvaardige sterft doordat er onrecht heerst. Toch – wie de rechte weg bewandelt zal rust hebben op zijn sterfbed en de vrede binnengaan.

Maar jullie, kom dichterbij, kinderen van een waarzegster, nageslacht uit ontucht en overspel. Over wie maken jullie je zo vrolijk? Tegen wie zetten jullie zo’n grote mond op, naar wie steek je je tong uit? Zijn jullie zelf geen kinderen uit zonde, nageslacht van leugen en bedrog? Jullie hartstocht brandt onder terebinten, onder elke bladerrijke boom. Jullie slachten kinderen in de wadi’s, onder overhangende rotsen. Tussen de gladde stenen in de rivier komen jullie zelf te liggen, dat is je bestemming. Daar heb je immers wijnoffers gebracht en graanoffers opgedragen. Zou Ik om zulke mensen treuren?

Je plaatste je bed op een hoogverheven berg, je ging de berg op om een offer te brengen. Achter je deur en je deurpost heb je je schandelijke tekens geplaatst. Je hebt je van Mij afgekeerd:

naakt en wellustig spreidde je het bed, je sprak een prijs af met je mannen, je sliep maar al te graag met hen en bekeek hun lid aandachtig. Je boog je over je minnaars met olie en balsem in overvloed. Je stuurde je boden naar verre oorden, zelfs tot diep in het dodenrijk. Het vele reizen matte je af, maar nooit zei je:

‘Ik geef het op.’ Je lusten werden bevredigd, dat hield je op de been. Voor wie ben je zo bang en beducht dat je leugens blijft verspreiden? Aan Mij heb je niet gedacht, om Mij je niet bekommerd. Ik heb al te lang gezwegen, je hebt geen ontzag meer voor Mij.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 27:1-13
0Shares