Luister hiernaar, verwende vrouw, jij die zo onbekommerd leeft, die denkt:

Ik, en ik alleen! Ik zal niet als weduwe achterblijven, het verlies van kinderen blijft mij bespaard. Integendeel, het overkomt je allebei, in een oogwenk, op één enkele dag:

het verlies van kinderen en het weduwschap zullen je in hun volle omvang treffen, ondanks je talloze toverkunsten en je krachtige bezweringsformules. Zelfverzekerd in je slechtheid dacht je:

Er is niemand die me ziet. Je wijsheid en je kennis hebben je misleid, je dacht:

Ik, en ik alleen! Het kwade zal je overkomen, en je weet het niet te bezweren. Ongeluk zal je overvallen, en afwenden kun je het niet. Onverwachts komt de ondergang, waarvan je geen vermoeden had. Ga maar door met je bezweringsformules en met de talloze toverkunsten waarmee je je van jongs af aan hebt afgemat:

misschien kun je nog iets uitrichten, misschien laat het onheil zich afschrikken. Wat heb je je afgetobd met talloze raadgevers! Laten zij die naar de sterren staren, die de hemel kunnen uitleggen, die je per maand laten weten wat je overkomen zal, laten zij nu aantreden, laten zij je redden! Ze worden als kaf, het vuur zal hen verteren, ze zijn niet meer te redden uit de macht van de vlammen. En dat zal geen vuur zijn om brood op te bakken, geen gloed om je aan te warmen. Zoveel hebben ze jou dus te bieden, zij voor wie je je hebt afgemat, met wie je van jongs af aan handeldreef:

ieder van hen zwerft een eigen kant uit en er is niemand die jou redt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 16:1-14
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 39:1-8
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 4:1-6
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 53:1-12
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 10:1-12 1
0Shares