Luister hiernaar, verwende vrouw, jij die zo onbekommerd leeft, die denkt:

Ik, en ik alleen! Ik zal niet als weduwe achterblijven, het verlies van kinderen blijft mij bespaard. Integendeel, het overkomt je allebei, in een oogwenk, op één enkele dag:

het verlies van kinderen en het weduwschap zullen je in hun volle omvang treffen, ondanks je talloze toverkunsten en je krachtige bezweringsformules. Zelfverzekerd in je slechtheid dacht je:

Er is niemand die me ziet. Je wijsheid en je kennis hebben je misleid, je dacht:

Ik, en ik alleen! Het kwade zal je overkomen, en je weet het niet te bezweren. Ongeluk zal je overvallen, en afwenden kun je het niet. Onverwachts komt de ondergang, waarvan je geen vermoeden had. Ga maar door met je bezweringsformules en met de talloze toverkunsten waarmee je je van jongs af aan hebt afgemat:

misschien kun je nog iets uitrichten, misschien laat het onheil zich afschrikken. Wat heb je je afgetobd met talloze raadgevers! Laten zij die naar de sterren staren, die de hemel kunnen uitleggen, die je per maand laten weten wat je overkomen zal, laten zij nu aantreden, laten zij je redden! Ze worden als kaf, het vuur zal hen verteren, ze zijn niet meer te redden uit de macht van de vlammen. En dat zal geen vuur zijn om brood op te bakken, geen gloed om je aan te warmen. Zoveel hebben ze jou dus te bieden, zij voor wie je je hebt afgemat, met wie je van jongs af aan handeldreef:

ieder van hen zwerft een eigen kant uit en er is niemand die jou redt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 43:1-14 1
0Shares