Wee degenen die onrechtvaardige wetten uitvaardigen, die de onderdrukking wettelijk bekrachtigen. Zij verdraaien het recht van de zwakken en ontnemen de armen van Mijn volk hun deel. Weduwen vallen hun ten prooi, wezen worden door hen beroofd. Maar wat doen jullie op de dag van de vergelding, wanneer ver weg de storm opsteekt? Bij wie zoeken jullie dan je toevlucht, waar laten jullie je rijke buit? In gevangenschap zullen zij zuchten, sneuvelen in de strijd. Maar nog is Zijn woede niet bekoeld, nog is Zijn hand tegen hen opgeheven.

Oordeel over Assyrië, de stok in Gods hand.

Wee Assyrië, gesel van Mijn toorn, stok waarmee Ik in Mijn woede sla. Je koning zend Ik naar een goddeloos volk, Ik stuur hem af op het volk dat Mij tergde, om te plunderen en te roven en buit te behalen, en hen te vertrappen als vuil op straat. Maar zo heeft hij dat niet bedoeld, hij heeft iets anders in de zin, hij streeft naar de ondergang van talloze volken. Hij zegt:

‘Zijn mijn aanvoerders niet machtig als koningen? Is het Kalno niet vergaan als Karkemis? En Hamat als Arpad? Samaria als Damascus? Ik heb de hand gelegd op koninkrijken vol afgoden, rijker aan beelden dan Jeruzalem en Samaria. Samaria met zijn afgoden heb ik vernietigd, zou ik niet hetzelfde kunnen doen met Jeruzalem en zijn gruwelijke beelden?’ Maar zodra de Heer heeft afgerekend met de Sion en zich op Jeruzalem gewroken heeft, zal Hij de koning van Assyrië straffen om zijn hoogmoedige houding en trotse blik.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 53:1-12
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
0Shares