Op die dag heft de Heer opnieuw Zijn hand op om de overlevenden van Zijn volk vrij te kopen uit Assyrië en Egypte, uit Patros, Nubië en Elam, uit Sinear en Hamat, en van de eilanden in zee. Dan steekt Hij een vaandel op voor de volken. Hij brengt bijeen wie uit Israël verdreven waren, de vluchtelingen uit Juda brengt Hij samen, van de vier uiteinden van de aarde. Efraïms afgunst zal verdwijnen, aan Juda’s vijandschap komt een eind. Efraïm is niet meer afgunstig op Juda, Juda is Efraïm niet meer vijandig. Ze strijken neer op de flank van Filistea, aan de zee, samen beroven zij de stammen in het oosten; ze leggen de hand op Edom en Moab en de Ammonieten zullen hen gehoorzamen. Dan zal de HEER de zeearm van Egypte splijten; de Eufraat bedwingt Hij met Zijn machtige adem, Hij slaat het water uiteen in zeven beken waar men droogvoets door kan gaan. Zo baant Hij de weg voor wat er in Assyrië van Zijn volk nog overbleef, zoals eens voor Israël, toen het wegtrok uit Egypte.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 53:1-12
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 44:24-28 3
0Shares