Op die dag heft de Heer opnieuw Zijn hand op om de overlevenden van Zijn volk vrij te kopen uit Assyrië en Egypte, uit Patros, Nubië en Elam, uit Sinear en Hamat, en van de eilanden in zee. Dan steekt Hij een vaandel op voor de volken. Hij brengt bijeen wie uit Israël verdreven waren, de vluchtelingen uit Juda brengt Hij samen, van de vier uiteinden van de aarde. Efraïms afgunst zal verdwijnen, aan Juda’s vijandschap komt een eind. Efraïm is niet meer afgunstig op Juda, Juda is Efraïm niet meer vijandig. Ze strijken neer op de flank van Filistea, aan de zee, samen beroven zij de stammen in het oosten; ze leggen de hand op Edom en Moab en de Ammonieten zullen hen gehoorzamen. Dan zal de HEER de zeearm van Egypte splijten; de Eufraat bedwingt Hij met Zijn machtige adem, Hij slaat het water uiteen in zeven beken waar men droogvoets door kan gaan. Zo baant Hij de weg voor wat er in Assyrië van Zijn volk nog overbleef, zoals eens voor Israël, toen het wegtrok uit Egypte.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 52:1-15
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
0Shares