Profetie over Babylonië; het visioen van Jesaja, de zoon van Amos.

Steek op een kale berg de strijdvaan op, roep op tot de strijd en geef het teken dat zij optrekken naar de poorten van de edelen. Ik heb Mijn heilige legers bevel gegeven, Mijn krijgshelden opgeroepen Mijn wraak te voltrekken, juichend over Mijn majesteit. Hoor het rumoer in de bergen, de opmars van een groot leger, hoor het tumult van de koninkrijken, de volken die zich aaneensluiten:

de HEER van de hemelse machten monstert Zijn troepen. Daar komen ze, uit een ver land, van de verste plaats onder de hemel:

de HEER komt heel het land verwoesten met de werktuigen van Zijn toorn.

Weeklaag! Want de dag van de HEER is nabij, de dag van ondergang die komt van de Ontzagwekkende! Daarom trillen alle handen en verweekt ieders hart van angst. De mensen zijn door schrik bevangen. Door kramp en pijn krimpen ze ineen als een vrouw in barensnood. Radeloos staren ze elkaar aan, de vlammen slaan hun uit. De dag van de HEER breekt aan, meedogenloos, grimmig, in brandende toorn. Het land zal in een woestenij veranderen, de zondaars die er wonen verdelgt Hij. De sterren aan de hemel geven geen licht meer, sterrenbeelden doven uit, de zon is verduisterd als ze opkomt, het licht van de maan is verdwenen. Dan laat Ik de wereld boeten voor haar slechtheid, de goddelozen voor hun verdorvenheid. Ik breek de trots van hoogmoedigen, hooghartige tirannen verneder Ik.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 52:1-15
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 27:1-13
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
0Shares