Profetie over Babylonië; het visioen van Jesaja, de zoon van Amos.

Steek op een kale berg de strijdvaan op, roep op tot de strijd en geef het teken dat zij optrekken naar de poorten van de edelen. Ik heb Mijn heilige legers bevel gegeven, Mijn krijgshelden opgeroepen Mijn wraak te voltrekken, juichend over Mijn majesteit. Hoor het rumoer in de bergen, de opmars van een groot leger, hoor het tumult van de koninkrijken, de volken die zich aaneensluiten:

de HEER van de hemelse machten monstert Zijn troepen. Daar komen ze, uit een ver land, van de verste plaats onder de hemel:

de HEER komt heel het land verwoesten met de werktuigen van Zijn toorn.

Weeklaag! Want de dag van de HEER is nabij, de dag van ondergang die komt van de Ontzagwekkende! Daarom trillen alle handen en verweekt ieders hart van angst. De mensen zijn door schrik bevangen. Door kramp en pijn krimpen ze ineen als een vrouw in barensnood. Radeloos staren ze elkaar aan, de vlammen slaan hun uit. De dag van de HEER breekt aan, meedogenloos, grimmig, in brandende toorn. Het land zal in een woestenij veranderen, de zondaars die er wonen verdelgt Hij. De sterren aan de hemel geven geen licht meer, sterrenbeelden doven uit, de zon is verduisterd als ze opkomt, het licht van de maan is verdwenen. Dan laat Ik de wereld boeten voor haar slechtheid, de goddelozen voor hun verdorvenheid. Ik breek de trots van hoogmoedigen, hooghartige tirannen verneder Ik.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 46:1-13
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 16:1-14
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
0Shares