Een koning die rechtvaardig regeert en leiders die leiden volgens het recht zijn als een beschutting tegen de wind, als een schuilplaats voor een wolkbreuk, als waterstromen in een dorre streek, als de koele schaduw van een rots in een dorstig, uitgedroogd land. Ogen zullen niet langer blind zijn, oren luisteren weer aandachtig; de onbezonnen geest verwerft kennis en inzicht, de tong van stotteraars spreekt vloeiend en vlot. Dan wordt een dwaas niet meer edel genoemd, een bedrieger niet langer aanzienlijk. Want een dwaas spreekt dwaas en zijn hart brengt ongerechtigheid voort:

hij handelt goddeloos en hij lastert de HEER; wie honger lijdt laat hij onverzadigd, de dorstige geeft hij niets te drinken. Een bedrieger kiest valse middelen, hij beraamt snode plannen en tracht, door leugens rond te strooien, de verdrukte in het verderf te storten, en de zwakke wanneer die zijn recht bepleit. Maar een edel mens zint op edele daden, hij zet zich in voor al wat edel is.

Sta op, zorgeloze vrouwen, hoor Mij aan, meisjes vol vertrouwen, luister naar Mijn woorden. Over iets meer dan een jaar zullen jullie sidderen, jullie die nu nog vol vertrouwen zijn. Want dan is er geen wijnoogst meer, geen pluk die nog vruchten oplevert.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 53:1-12
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 39:1-8
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 4:1-6
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
0Shares