Een koning die rechtvaardig regeert en leiders die leiden volgens het recht zijn als een beschutting tegen de wind, als een schuilplaats voor een wolkbreuk, als waterstromen in een dorre streek, als de koele schaduw van een rots in een dorstig, uitgedroogd land. Ogen zullen niet langer blind zijn, oren luisteren weer aandachtig; de onbezonnen geest verwerft kennis en inzicht, de tong van stotteraars spreekt vloeiend en vlot. Dan wordt een dwaas niet meer edel genoemd, een bedrieger niet langer aanzienlijk. Want een dwaas spreekt dwaas en zijn hart brengt ongerechtigheid voort:

hij handelt goddeloos en hij lastert de HEER; wie honger lijdt laat hij onverzadigd, de dorstige geeft hij niets te drinken. Een bedrieger kiest valse middelen, hij beraamt snode plannen en tracht, door leugens rond te strooien, de verdrukte in het verderf te storten, en de zwakke wanneer die zijn recht bepleit. Maar een edel mens zint op edele daden, hij zet zich in voor al wat edel is.

Sta op, zorgeloze vrouwen, hoor Mij aan, meisjes vol vertrouwen, luister naar Mijn woorden. Over iets meer dan een jaar zullen jullie sidderen, jullie die nu nog vol vertrouwen zijn. Want dan is er geen wijnoogst meer, geen pluk die nog vruchten oplevert.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
0Shares