Zodra koning Hizkia de boodschap hoorde, scheurde hij zijn kleren, trok een boetekleed aan en begaf zich naar de tempel van de HEER. Hofmeester Eljakim, hofschrijver Sebna en de oudsten van de priesters stuurde hij gehuld in boetekleren naar de profeet Jesaja, de zoon van Amos. Ze zeiden hem:

‘Dit zegt Hizkia:

“Deze dag is er een van angst, straf en vernedering:

het is als bij een geboorte waarbij de baarmoeder ontsloten is maar de kracht om te baren ontbreekt. Maar misschien slaat de HEER, uw God, acht op wat de rabsake gezegd heeft, die door zijn heer, de koning van Assyrië, hierheen is gestuurd om de levende God te honen, en misschien zal Hij die belediging vergelden. Bid daarom voor degenen van ons volk die er nog over zijn.”’ Zo kwamen de hovelingen van koning Hizkia bij Jesaja, en Jesaja antwoordde hun:

‘Zeg tegen uw koning:

“Dit zegt de HEER:

Laat je niet ontmoedigen door de woorden waarmee de knechten van de koning van Assyrië Mij hebben bespot. Ik zal hem een geest sturen en hem een gerucht laten influisteren waardoor hij naar zijn eigen land terugkeert, en daar zal Ik hem een gewelddadige dood laten sterven.”’

Inmiddels had de rabsake zich weer bij zijn koning gevoegd, die, zoals hij had vernomen, zijn kamp bij Lachis had opgebroken en nu de aanval had geopend op Libna. Maar Sanherib ving het gerucht op dat koning Tirhaka van Nubië was uitgetrokken om de strijd met hem aan te binden en zond, toen hij dat hoorde, gezanten naar Hizkia, met de opdracht:

‘Zeg tegen koning Hizkia van Juda:

“Laat u niet misleiden door de HEER, uw God, in wie u uw vertrouwen hebt gesteld omdat Hij u heeft toegezegd dat Jeruzalem niet in handen zal vallen van de koning van Assyrië. U hebt toch zelf gehoord hoe de koningen van Assyrië alle landen die ze binnenvielen vernietigd hebben. Zou u dan gered worden? Gozan, Charan, Resef en de inwoners van Eden in Telassar, die door mijn voorouders werden uitgeroeid, zijn toch ook niet door hun goden gered? En wat is er geworden van de koningen van Hamat en Arpad, en van de koningen van de stad Sefarwaïm en van Hena en Iwwa?”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 52:1-15
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
0Shares