Op die dag zal de HEER ingrijpen:

Hij trekt Zijn groot en machtig zwaard tegen Leviatan, de snelle, kronkelende slang, en Hij zal Leviatan doden, het monster in de zee.

Hoop voor Israël.

Op die dag zal men de prachtige wijngaard bezingen. Ik, de HEER, houd de wacht over Mijn wijngaard, steeds opnieuw bevloei Ik hem. Dag en nacht zal Ik de wacht houden, zodat niemand hem kan schaden; Ik koester Mijn woede niet. Maar zou Ik dorens en distels dulden? Strijdbaar ga Ik erop af, al dat onkruid steek Ik in brand – tenzij men Mijn bescherming zoekt en vrede met Mij sluit, ja, vrede sluit met Mij. De tijd zal komen dat Jakob zal wortelen, dat Israël zal uitbotten en bloeien. En de vruchten van zijn oogst zullen de hele aardbodem bedekken.

Heeft de HEER Israël geslagen zoals Hij hen slaat die Israël sloegen? Of heeft Hij het gedood zoals Hij doodt wie Israël doodden? Door hen uiteen te jagen en te verstrooien heeft Hij een rechtsgeding tegen hen gevoerd, met een verschroeiende wind uit het oosten heeft Hij hen verdreven. Hij verbrijzelt alle altaarstenen alsof het kalksteen is, elk wierookaltaar wordt omvergehaald, elke Asjerapaal wordt omgehakt. Zo wordt afgerekend met Jakobs wandaden, zo wordt zijn schuld vereffend. Daar ligt de versterkte stad, eenzaam, ontvolkt, verlaten als de woestijn. Kalveren weiden en rusten er, ze vreten de takken kaal; vrouwen breken de verdorde twijgen af en gebruiken ze voor hun vuur. Omdat dit volk ieder inzicht mist, kent zijn Maker geen ontferming, toont zijn Schepper geen genade.

Op die dag zal de HEER de aren dorsen van de Eufraat tot aan de wadi die de grens met Egypte vormt. Dan zullen jullie, kinderen van Israël, als aren gelezen worden, één voor één. Op die dag wordt op de grote ramshoorn geblazen. Zij die verbannen waren naar Assyrië of verdreven naar Egypte, zullen terugkeren en zich neerbuigen voor de HEER, op de heilige berg in Jeruzalem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 39:1-8
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
0Shares