Wee de trotse kroon van de dronkaards van Efraïm; bedwelmd door de wijn pronken zij met de stad die de vruchtbare vallei bekroont, maar hun prachtige sieraad is een bloem die verwelkt. Want de Heer beschikt over iemand, sterk als een hevige hagelbui, als een wervelwind, krachtig als een kolkende watermassa, die met zijn machtige hand alles omver zal stoten. De trotse kroon van de dronkaards van Efraïm zal worden vertrapt. Dit pronkstuk van de vruchtbare vallei, dit prachtige sieraad, zal als een bloem verwelken, verdwijnen als een vroege vijg, vóór de oogst ontdekt en onmiddellijk opgegeten. Op die dag zal de HEER van de hemelse machten de sierlijke kroon zijn, de prachtige krans voor wie er van Zijn volk nog over zijn; wie zetelt op de rechterstoel zal Hij met zuiver recht bezielen, en heldenmoed schenkt Hij aan hen die de vijand uit de stad verdrijven.

Maar zelfs priesters waggelen van de wijn, profeten wankelen door de drank:

ze waggelen door de drank en zijn verward door de wijn; de drank doet hen wankelen, waggelend hebben ze visioenen, zwalkend doen ze hun uitspraken. Hun tafels zitten onder het braaksel, geen plekje dat niet walgelijk besmeurd is. ‘Wie tracht Hij nu kennis bij te brengen? Aan wie wil Hij Zijn boodschap kwijt? Houdt Hij ons soms voor zuigelingen, nog maar net de moederborst ontwend? Hoor Hem:

“Tsav latsav, tsav latsav, kav lakav, kav lakav, beetje van dit, beetje van dat.”’ Inderdaad, door mensen met een vreemde tongval, in een andere taal, spreekt de HEER tot dit volk. Ooit heeft Hij tegen hen gezegd:

‘Hier is rust, hier vind je verpozing, laat wie vermoeid is hier rusten.’ Maar ze weigerden naar Hem te luisteren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
0Shares