Jubel, onvruchtbare vrouw, jij die nooit een kind hebt gebaard; breek uit in gejuich en gejubel, jij die geen weeën hebt gekend. Want – zegt de HEER -, de kinderen van deze verstoten vrouw zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde.  Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast.  Naar alle kanten zul je je uitbreiden, je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken.  Wees niet bang:

je zult niet worden beschaamd; wees niet bedrukt:

je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten, je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren. Want je Maker neemt je tot vrouw, HEER van de hemelse machten is Zijn naam. De Heilige van Israël zal je Bevrijder zijn, men noemt Hem God van de hele aarde. 

Je was een verlaten, wanhopige vrouw toen de HEER je terugriep. Kan iemand de vrouw van zijn jeugd verstoten? – zegt je God.  Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal Ik je weer ontvangen.  Ik verborg Mijn gezicht voor je in laaiende toorn, één ogenblik lang, maar Ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de HEER, die je vrijkoopt.  Dit is voor Mij als bij de vloed van Noach:

zoals Ik heb gezworen dat het water van Noach nooit meer de aarde zou overspoelen, zo zweer Ik dat Mijn toorn jou niet meer treft en dat Ik je nooit meer bedreig. Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, Mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en Mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de HEER, die zich over je ontfermt. 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
0Shares