De HEER bereidt Zijn rechtsgeding voor, Hij staat klaar om over volken vonnis te wijzen. Zo luidt de aanklacht van de HEER tegen de oudsten en de vorsten van Zijn volk:

Jullie hebben Mijn wijngaard in brand gestoken en jullie huizen gevuld met wat je de armen ontnam. Hoe durven jullie Mijn volk te vertrappen en de armen zo zwaar te mishandelen? – spreekt God, de HEER van de hemelse machten.

Sions vrouwen te schande gezet.

De HEER zegt:

Kijk eens hoe hooghartig die vrouwen van Sion zijn; zie hen verwaand flaneren en verleidelijke blikken om zich heen werpen, hoor het rinkelen bij de trippelpasjes die ze maken. Daarom zal de HEER Sions vrouwen de sluier afrukken en hun voorhoofd ontbloten. Op die dag neemt Hij hun alle opschik af:

hun enkelringen, zonnetjes en maantjes, hun oorringen, armbanden en sluiers, hun hoofddoeken, enkelkettinkjes, borstlinten, reukflesjes en amuletten, de ringen aan hun handen en de ringetjes door hun neus, hun prachtige kleren, mantels, omslagdoeken en tasjes, hun doorschijnende gewaden, hemdjes, schouderdoeken en sjaals. Dan zal er stank zijn in plaats van balsemgeur en zullen er touwen zijn in plaats van gordels; kale schedels en geen fraaie kapsels, grove rouwkledij en geen mooie feestgewaden. Dit alles vervangt de schoonheid.

Sions mannen zullen vallen door het zwaard, haar soldaten sneuvelen in de strijd. Rouw en droefenis heersen in haar poorten. Berooid hurkt Sion neer op de grond.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
0Shares