Want God, de HEER van de hemelse machten, heeft tot vernietiging van het hele land besloten.

Daarom – dit zegt God, de HEER van de hemelse machten:

Wees niet bang, Mijn volk, dat op de Sion woont, wees niet bang voor Assyrië, dat zijn stok heeft opgenomen om jullie te slaan, zoals eerder Egypte deed. Want nog een korte tijd, dan is de maat van Mijn toorn vol en richt Mijn woede zich op zijn ondergang. Dan zal de HEER van de hemelse machten hem met een gesel slaan, zoals Midjan bij de Rots van Oreb is geslagen; Hij zal Zijn stok opnemen tegen de zee, zoals Hij eerder bij Egypte deed.

Op die dag wordt de Assyrische last van je schouders genomen, je nek wordt van zijn juk bevrijd; het sterke juk zal verbrijzeld worden.

Ze rukken op naar Ajjat, ze trekken door Migron; ze laten de legertros bij Michmas achter, met de hele uitrusting. Ze steken het ravijn over. ‘In Geba zullen we overnachten!’ Rama siddert, Gibea van Saul vlucht weg. Gil het uit, Bat-Gallim! Laïs, geef gehoor! Neem die kreten over, Madmena slaat op de vlucht, de inwoners van Gebim houden zich schuil. Vandaag nog houden ze halt bij Nob, ze ballen de vuist tegen de Sion, tegen de heuvel van Jeruzalem.

God, de HEER van de hemelse machten, houwt met geweld hun takken af; de hoogste bomen worden omgehakt, de statigste stammen komen ten val. Met een bijl kapt Hij de struiken weg. Heel de Libanon wordt door de Machtige geveld.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 39:1-8
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
0Shares