Want God, de HEER van de hemelse machten, heeft tot vernietiging van het hele land besloten.

Daarom – dit zegt God, de HEER van de hemelse machten:

Wees niet bang, Mijn volk, dat op de Sion woont, wees niet bang voor Assyrië, dat zijn stok heeft opgenomen om jullie te slaan, zoals eerder Egypte deed. Want nog een korte tijd, dan is de maat van Mijn toorn vol en richt Mijn woede zich op zijn ondergang. Dan zal de HEER van de hemelse machten hem met een gesel slaan, zoals Midjan bij de Rots van Oreb is geslagen; Hij zal Zijn stok opnemen tegen de zee, zoals Hij eerder bij Egypte deed.

Op die dag wordt de Assyrische last van je schouders genomen, je nek wordt van zijn juk bevrijd; het sterke juk zal verbrijzeld worden.

Ze rukken op naar Ajjat, ze trekken door Migron; ze laten de legertros bij Michmas achter, met de hele uitrusting. Ze steken het ravijn over. ‘In Geba zullen we overnachten!’ Rama siddert, Gibea van Saul vlucht weg. Gil het uit, Bat-Gallim! Laïs, geef gehoor! Neem die kreten over, Madmena slaat op de vlucht, de inwoners van Gebim houden zich schuil. Vandaag nog houden ze halt bij Nob, ze ballen de vuist tegen de Sion, tegen de heuvel van Jeruzalem.

God, de HEER van de hemelse machten, houwt met geweld hun takken af; de hoogste bomen worden omgehakt, de statigste stammen komen ten val. Met een bijl kapt Hij de struiken weg. Heel de Libanon wordt door de Machtige geveld.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 39:1-8
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
0Shares