Zwijg en hoor Mij aan, eilanden:

Onder de naties zullen nieuwe krachten opkomen. Laat ze naderbij komen, laat ze spreken. Ik wil een rechtsgeding met ze aangaan.  Wie liet in het oosten de overwinning dagen, wie heeft de bevrijder laten opstaan? Wie levert volken aan Hem uit en onderwerpt koningen aan Hem? Zijn zwaard maakt hen tot stof, Zijn boog laat hen als kaf verwaaien; Hij achtervolgt hen en trekt ongehinderd verder, Zijn voeten raken nauwelijks de grond.  Wie heeft dat tot stand gebracht? Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, de HEER, Ik was de eerste en ook bij de laatsten zal Ik zijn.  De eilanden zien het met angst en beven, de einden der aarde komen sidderend naderbij.  De mensen schieten elkaar te hulp, de een zegt tegen de ander:

‘Houd moed!’ De beeldsnijder spoort de goudsmid aan, hij die met de hamer plet, prijst hem die op het aambeeld slaat. Hij bekijkt het soldeersel, zegt:

‘Het is goed,’ en zet het beeld met spijkers vast, zodat het niet omvalt. 

Maar jou, Israël, Mijn dienaar, Jakob, die Ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, Mijn vriend,  jou die Ik heb weggehaald van de einden der aarde, die Ik van haar verste uithoeken terugriep – jou zeg Ik:

Jij bent Mijn dienaar, jou heb Ik gekozen, Ik heb je niet afgewezen.  Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met Mijn onoverwinnelijke rechterhand.  Allen die zich fel tegen je keerden zullen gehoond worden en te schande staan. Zij die jou bestreden worden minder dan niets en gaan te gronde.  Zij die jou onderdrukten zijn onvindbaar, je zoekt ze vergeefs. De vijanden die jou bevochten zullen verdwijnen in het niets.  Want Ik ben de HEER, je God, Ik neem je bij je rechterhand en zeg je:

Wees niet bang, Ik zal je helpen.  Wees niet bang, kleine Jakob, arm volk van Israël, Ik zal je helpen – spreekt de HEER -, de Heilige van Israël is je bevrijder.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 53:1-12
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 27:1-13
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
0Shares