Zwijg en hoor Mij aan, eilanden:

Onder de naties zullen nieuwe krachten opkomen. Laat ze naderbij komen, laat ze spreken. Ik wil een rechtsgeding met ze aangaan.  Wie liet in het oosten de overwinning dagen, wie heeft de bevrijder laten opstaan? Wie levert volken aan Hem uit en onderwerpt koningen aan Hem? Zijn zwaard maakt hen tot stof, Zijn boog laat hen als kaf verwaaien; Hij achtervolgt hen en trekt ongehinderd verder, Zijn voeten raken nauwelijks de grond.  Wie heeft dat tot stand gebracht? Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, de HEER, Ik was de eerste en ook bij de laatsten zal Ik zijn.  De eilanden zien het met angst en beven, de einden der aarde komen sidderend naderbij.  De mensen schieten elkaar te hulp, de een zegt tegen de ander:

‘Houd moed!’ De beeldsnijder spoort de goudsmid aan, hij die met de hamer plet, prijst hem die op het aambeeld slaat. Hij bekijkt het soldeersel, zegt:

‘Het is goed,’ en zet het beeld met spijkers vast, zodat het niet omvalt. 

Maar jou, Israël, Mijn dienaar, Jakob, die Ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, Mijn vriend,  jou die Ik heb weggehaald van de einden der aarde, die Ik van haar verste uithoeken terugriep – jou zeg Ik:

Jij bent Mijn dienaar, jou heb Ik gekozen, Ik heb je niet afgewezen.  Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met Mijn onoverwinnelijke rechterhand.  Allen die zich fel tegen je keerden zullen gehoond worden en te schande staan. Zij die jou bestreden worden minder dan niets en gaan te gronde.  Zij die jou onderdrukten zijn onvindbaar, je zoekt ze vergeefs. De vijanden die jou bevochten zullen verdwijnen in het niets.  Want Ik ben de HEER, je God, Ik neem je bij je rechterhand en zeg je:

Wees niet bang, Ik zal je helpen.  Wees niet bang, kleine Jakob, arm volk van Israël, Ik zal je helpen – spreekt de HEER -, de Heilige van Israël is je bevrijder.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 16:1-14
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 4:1-6
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
0Shares