Jullie die ver weg wonen, hoor wat Ik gedaan heb, en jullie dichtbij, erken Mijn kracht. De zondaars in Sion sidderen, de goddelozen worden door angst bevangen:

‘Wie van ons kan wonen in verterend vuur? Wie kan wonen in vuur dat eeuwig brandt?’ Wie rechtvaardig leeft en de waarheid spreekt, wie woekerwinst door afpersing weigert, wie aangeboden steekpenningen afwijst, wie niet wil toehoren als een moord wordt beraamd, wie niet kan aanzien hoe het kwaad geschiedt – hij zal hoog hierboven wonen, veilig in de onneembare rotsburcht; in zijn brood wordt voorzien, aan water is nooit gebrek.

Met eigen ogen zul je een koning in al zijn schoonheid aanschouwen, weldra zul je een land zien dat zich uitstrekt tot in de verte. Met pijn in het hart zul je aan de verschrikkingen terugdenken:

Waar zijn nu de mannen die schreven en wogen, waar is de man die de torens telde? Je ziet dat onbeschaamde volk niet meer terug, dat volk met zijn onverstaanbare taal, zijn vreemde, onbegrijpelijke tongval. Aanschouw dan Sion, de stad waar wij onze feesten weer vieren. Met eigen ogen zul je Jeruzalem zien, een oord waar je ongestoord kunt wonen, een tent die nooit wordt afgebroken, waarvan geen tentpin ooit wordt uitgerukt en geen touw wordt losgemaakt. Daar toont de HEER ons Zijn macht. Daar stromen rivieren en is het water uitgestrekt, maar geen galeien varen daarop, geen machtige schepen trekken langs. Want de HEER is onze rechter, de HEER is onze wetgever, de HEER is onze koning, Hij zal ons redden. De touwen hangen slap en ontspannen, de tentpaal hoeft niet meer recht overeind, het vaandel niet gehesen. Dan wordt de rijke buit verdeeld, zelfs de verlamden plunderen mee. Geen inwoner zegt nog:

‘Ik ben ziek,’ de hele bevolking is van schuld bevrijd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 52:1-15
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 4:1-6
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 46:1-13
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 14:1-10 1
0Shares