Jullie die ver weg wonen, hoor wat Ik gedaan heb, en jullie dichtbij, erken Mijn kracht. De zondaars in Sion sidderen, de goddelozen worden door angst bevangen:

‘Wie van ons kan wonen in verterend vuur? Wie kan wonen in vuur dat eeuwig brandt?’ Wie rechtvaardig leeft en de waarheid spreekt, wie woekerwinst door afpersing weigert, wie aangeboden steekpenningen afwijst, wie niet wil toehoren als een moord wordt beraamd, wie niet kan aanzien hoe het kwaad geschiedt – hij zal hoog hierboven wonen, veilig in de onneembare rotsburcht; in zijn brood wordt voorzien, aan water is nooit gebrek.

Met eigen ogen zul je een koning in al zijn schoonheid aanschouwen, weldra zul je een land zien dat zich uitstrekt tot in de verte. Met pijn in het hart zul je aan de verschrikkingen terugdenken:

Waar zijn nu de mannen die schreven en wogen, waar is de man die de torens telde? Je ziet dat onbeschaamde volk niet meer terug, dat volk met zijn onverstaanbare taal, zijn vreemde, onbegrijpelijke tongval. Aanschouw dan Sion, de stad waar wij onze feesten weer vieren. Met eigen ogen zul je Jeruzalem zien, een oord waar je ongestoord kunt wonen, een tent die nooit wordt afgebroken, waarvan geen tentpin ooit wordt uitgerukt en geen touw wordt losgemaakt. Daar toont de HEER ons Zijn macht. Daar stromen rivieren en is het water uitgestrekt, maar geen galeien varen daarop, geen machtige schepen trekken langs. Want de HEER is onze rechter, de HEER is onze wetgever, de HEER is onze koning, Hij zal ons redden. De touwen hangen slap en ontspannen, de tentpaal hoeft niet meer recht overeind, het vaandel niet gehesen. Dan wordt de rijke buit verdeeld, zelfs de verlamden plunderen mee. Geen inwoner zegt nog:

‘Ik ben ziek,’ de hele bevolking is van schuld bevrijd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 53:1-12
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
0Shares